ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

วัดไชยวัฒนาราม

เป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งเดียวกับวัดพุทไธสวรรค์  พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2173 พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา โปรดให้ใช้วัดนี้เป็นที่พระราชทานเพลิงศพเจ้านายชั้นสูง มาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง

ในคราวพม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2308 ทางด้านตะวันตก กรมอาสาหกเหล่า กำลัง 2,000 คน เศษ ยกออกไปตั้งค่ายอยู่ที่วัดแห่งนี้ วัดไชยวัฒนาราม กลายเป็นวัดร้างนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2310 วัดไชยวัฒนาราม เป็นที่พระราชทานเพลิงศพเจ้านาย ที่ทรงพระยศเป็นเจ้าต่างกรม มาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ.2310

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ