ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

วัดไชยวัฒนาราม

เป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งเดียวกับวัดพุทไธสวรรค์  พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2173 พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา โปรดให้ใช้วัดนี้เป็นที่พระราชทานเพลิงศพเจ้านายชั้นสูง มาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง

ในคราวพม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2308 ทางด้านตะวันตก กรมอาสาหกเหล่า กำลัง 2,000 คน เศษ ยกออกไปตั้งค่ายอยู่ที่วัดแห่งนี้ วัดไชยวัฒนาราม กลายเป็นวัดร้างนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2310 วัดไชยวัฒนาราม เป็นที่พระราชทานเพลิงศพเจ้านาย ที่ทรงพระยศเป็นเจ้าต่างกรม มาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ.2310

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย