Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โซเชียลิสต์ 

เป็นชื่อของผู้ที่นิยมลัทธิโซเชียลิสต์ ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศในภาคตะวันตกของทวีปยุโรป ระหว่างปี พ.ศ.2332 - 2391  อันเป็นสมัยการปฎิวัติครั้งใหญ่ ในประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ.2332 และการปฎิวัติในประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอื่น ๆ ในปี พ.ศ.2373 และ พ.ศ.2391 ลัทธิดังกล่าวมีหลายแบบ

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ.2457 - 2461)  ได้แบ่งพวกโซเชียลิสต์ ออกเป็นฝ่ายขวา และฝ่ายซ้าย พวกโซเชียลิสต์ฝ่ายขวาสนับสนุนประเทศของตน ให้เข้าร่วมสงคราม แต่พวกโซเชียลิสต์ฝ่ายซ้าย เป็นฝ่ายคัดค้าน ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สอง (พ.ศ.2461 - 2482)  พรรคโซเชียลิสต์ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศในยุโรป

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ.2482 - 2488)  พวกโซเชียลิสต์ได้ครองอำนาจโดยจัดตั้งรัฐบาล ในประเทศต่างๆ หลายประเทศในทวีปยุโรป ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย เมื่อปี พ.ศ.2475 ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวโซเชียลิสต์ ต่อมาบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ก่อตั้งพรรคสังคมนิยม ซึ่งถือว่าเป็นพรรคโซเชียลิสต์ของไทย เมื่อปี พ.ศ.2498 แต่พรรคนี้ได้เลิกล้มไป เพราะไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนชาวไทย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com