ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โซโรอัสเตอร์

เป็นชื่อของศาสดา ชาวเปอร์เซีย มีชีวิตระหว่าง 117 ปีก่อน พ.ศ. - พ.ศ. 1 ชื่อนี้ภายหลังเป็นชื่อของศาสนา บางทีเรียกว่า ศาสนาปาร์ซี บางทีเรียกว่า ศาสนาบูชาไฟ คำสอนของโซโรอัสเตอร์ สาวกได้รวบรวมไว้เป็นคัมภีร์ที่แปลว่าความรู้ ตรงกับคำว่าเวทะ ชื่อคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ โซโรอัสเตอร์ ยอมรับผลแห่งกรรมที่บุคคลกระทำ ยอมรับความไม่สูญแห่งดวงวิญญาณ ตามผลแห่งกรรม

ปัจจุบันศูนย์กลางศาสนาโซโรอัสเตอร์อยู่ในเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย ศาสนาโซโรอัสเตอร์เสื่อมสิ้นไปจากประเทศเปอร์เซีย (อิหร่าน) เมื่อประเทศนั้น มีศาสนาอิสลามเข้ามาแทนที่อยู่

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย