ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ฌ้อปาอ๋อง

เดิมชื่อฮันอู้ เกิดในรัชสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฉิน ได้ศึกษาตำราพิชัยสงครามจากผู้เป็นอา แต่ศึกษาไม่จบ ฮันอู้เป็นผู้มีพลังกายมาก

เมื่อสิ้นรัชสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการก่อขบถขึ้นทั่วไป ฮันอู้สมัครเป็นทหารของฌ้ออ๋อง ร่วมขบวนครั้งนี้ด้วย ฌ้ออ๋องได้แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพ ยกเข้าตีเมืองห่ำเอียง เมืองหลวงของฉินได้ แล้วสถาปนาตนเองเป็นฌ้อปาอ๋อง แล้วได้รบกับเล่าปัง ซึ่งตั้งตนเป็นฮั่นอ๋อง แต่แพ้จึงฆ่าตัวตายในมณฑลอังฮุย การรบระหว่างฌ้อปาอ๋องกับเล่าปัง ได้มีผู้นำมาดัดแปลงแต่งเติมเป็นเกร็ดพงศาวดารปรากฏอยู่ในหนังสือภาคภาษาไทยชื่อไซ่ฮั่น

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย