ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระเฑียรราชา

คือพระนามเจ้านายแห่งราชวงศ์สุวรรณภูมิ ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง และเป็นพระอนุชาต่างพระชนนี ของสมเด็จพระไชยราชาธิราช เมื่อสมเด็จพระไชยราชาธิราชสวรรคตในปี พ.ศ.2089  พระแก้วฟ้า หรือพระยอดฟ้าพระราชโอรส ซึ่งเกิดด้วยพระสนมเอกฝ่ายซ้ายคือ ท้าวศรีสุดาจันทร พระชันษา 11 ปี ได้ขึ้นครองราชย์ พระเฑียรราชาได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ท้าวศรีสุดาจันทรไม่พอใจพระเฑียรราชา หาเรื่องใส่ร้ายจนทรงสละตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ แล้วออกทรงผนวช พระแก้วฟ้าครองราชย์อยู่ได้ 2 ปี ก็ถูกลอบปลงพระชนม์ พระศรีศิลป์ได้ขึ้นครองราชย์ เมื่อมีพระชันษาเพียง 7 ปี ขุนวรวงศาธิราชได้เป็นผู้สำเร็จราชการ เป็นเหตุให้บรรดาข้าราชการไม่พอใจ ต่อมาขุนวรวงศาธิราชได้ขึ้นครองราชย์ ขุนพิเรนทรเทพ และพวกได้ร่วมมือกันวางแผน กำจัดขุนวรวงศา ฯ โดยเชิญพระเฑียรราชาให้ลาผนวชมาครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.2091 ขุนพิเรนทรเทพได้รับสถาปนาเป็น พระมหาธรรมราชาโปรดให้ไปครองเมืองพิษณุโลก และพระราชทานพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดาองค์ใหญ่ ให้เป็นพระมเหสี

พระเจ้าตะเบงชเวตี้ เห็นเป็นโอกาสจึงยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2091 หลังจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ครองราชย์ได้เจ็ดเดือน ศึกครั้งนี้สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ถูกพระแปรฟันสิ้นพระชนม์ กองทัพไทยต้องถอยทัพกลับมาตั้งมั่นอยู่ในพระนคร ทางกองทัพพม่าต้องถอยทัพกลับไป

ในปี พ.ศ.2106  พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง หาเหตุที่ไทยไม่ยอมให้ช้างเผือก ได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาไทยต้องยอมให้ ช้างเผือกสี่เชือก พร้อมทั้งพระราเมศวร พระยาจักรี และพระยาสุนทรสงคราม ไปไว้เมืองพม่า ต่อมาในปี พ.ศ.2111 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองได้ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ได้ประชวรสวรรคตในปี พ.ศ.2112 ภายหลังที่ได้ครองราชย์อยู่ 20 ปี สมเด็จพระมหินทร์ได้ครองราชย์สืบต่อมา กรุงศรีอยุธยาก็เสียเอกราชแก่พม่า

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย