ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ประสูติเมื่อปี พ.ศ.2404 พระนามเดิมพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร เมื่อทรงพระเยาว์ทรงศึกษาหนังสือไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ วิชาทหาร วิชารัฐประศาสนศาตร์ โบราณคดี

เมื่อโสกันต์แล้ว ทรงผนวชเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ.2418 จำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารหนึ่งพรรษา และทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ.2426 จำพรรษาที่วัดนิเวศธรรมประวัติหนึ่งพรรษา เมื่อลาผนวชจากสามเณรแล้วได้เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นนักเรียนนายร้อย เป็นนายร้อยตรี เมื่อปี พ.ศ.2419 ได้ดำรงตำแหน่งทางทหาร และเลื่อนยศขึ้นตามลำดับ พ.ศ.2423 เป็นนายพันตรี ทรงว่าการกรมกองแก้วจินดา (ปืนใหญ่) พ.ศ.2430 เป็นพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายพลตรี พ.ศ.2432 เป็นผู้กำกับการกรมธรรมการ พ.ศ.2433 เป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ พ.ศ.2435 เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลาถึง 31 ปี พ.ศ.2466 เป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร พ.ศ.2468 เป็นอภิรัฐมนตรี และพ.ศ.2469 เป็นองคมนตรี กับนายกราชบัณฑิตยสภา

พระอิสริยยศ ทรงเป็นกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เมื่อปี พ.ศ.2426 เลื่อนเป็นกรมหลวง (พ.ศ.2442) เป็นกรมพระ (พ.ศ.2454) เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา (พ.ศ.2472)

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 แล้วประมาณ 1 ปี พระองค์ได้เสด็จไปประทับที่ปินังเป็นเวลาเกือบ 10 ปี จึงเสด็จกลับประเทศไทย และสิ้นพระชนม์ เมื่อปี พ.ศ.2486 พระชันษา 81 ปี พระองค์ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่รัฐบาล และประชาชนคนไทย กับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (ยูเนสโค) ได้ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2515

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย