ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระเจ้าดิศราชา

เป็นกษัตริย์ผู้ครองกรุงหงสาวดี องค์ที่ 17 และเป็นองค์สุดท้ายในตำนานกรุงหงสาวดี ตอนที่ 1 (พ.ศ.116 - 1600)

กษัตริย์ 16 องค์ ของหงสาวดีล้วนแต่ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แต่พระเจ้าดิศราชาไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แต่ไปเลื่อมใสในลัทธิเดียรดีย์ นับถือเทพารักษ์ จนถึงกับให้เก็บพระพุทธรูปในพระอุโบสถ และพระอารามไปทิ้งแม่น้ำจนหมด

ในครั้งนั้นได้มีธิดาเศรษฐีแห่งเมืองหงสาวดีคนหนึ่งชื่อ ภัทรา เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ครั้งนั้นพบพระพุทธรูปทองคำจมน้ำในแม่น้ำองค์หนึ่ง จึงสั่งให้พวกทาสีช่วยกันงมต่อไป ก็พบพระพุทธรูปอีกหลายหนึ่ง จึงนำเอาไปประดิษฐานบนศาลาเพื่อบูชา พระเจ้าดิศราชาทรงทราบก็พิโรธ โปรดให้ราชบุรุษเอาตัวมาซักถาม ได้ความจริง จึงโปรดให้ประหารชีวิต ครั้งแรกใช้ให้ช้างตกมันวิ่งเข้าแทง แต่นางไม่เป็นอันตราย จึงให้ขุดหลุมฝังนางไว้ครึ่งตัว แล้วเอาฟางสุมข้างบนใช้ไฟเผานาง ก็ไม่เป็นอันตรายอีก จึงรับสั่งให้นางสั่งให้พระพุทธรูปลอยขึ้นไปในอากาศ พระพุทธรูปก็ลอยขึ้นจากศาลามาปรากฎเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าดิศราชาเห็นความอัศจรรย์เกิดพระราชศรัทธา โปรดให้สถาปนานางภัทรา เป็นพระมเหสี แล้วโปรดให้รวบรวมพระพุทธรูปที่หักพังทั้งหมด มากองไว้ด้วยกันแล้วสร้างพระเจดีย์ สวมองค์พระเหล่านั้นอัญเชิญพระเกศธาตุ มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ด้วย เพื่อทรงสักการบูชา เจดีย์องค์นี้ไทยเรียกว่า พระเจดีย์ร้อยอ้อม มอญเรียกว่า กะยัดกลอมปอม ยังปรากฎอยู่จนทุกวันนี้

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ