Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เป็นพระมหาปราสาทองค์ที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง เป็นมหาปราสาทจตุรมุขเจ็ดชั้น เป็นปราสาทก่ออิฐก่อปูนองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์

ภายนอกองค์พระที่นั่งมีกำแพงแก้วล้อมสามด้าน มีประตูด้านเหนือสามประตู ด้านตะวันออกสองประตู ด้านตะวันตกหนึ่งประตู เป็นประตูยอดมณฑป ประดับกระเบื้องเคลือบสี หน้าพระที่นั่งมีทิมคตสองหลัง เบื้องหลังพระที่นั่งสรรเขื่อนเพชร เป็นแนวกำแพงกับเขตระหว่างพระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน

พระที่นั่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า สมเด็จพระอัครมเหสีและบางโอกาส ก็โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระศพพระบรมราชวงศ์บางพระองค์ด้วย ในระหว่างที่มิได้มีการประดิษฐานพระบรมศพ ก็ได้ใช้พระที่นั่งสำหรับประกอบการพระราชพิธีและการพระราชกุศลต่าง ๆ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com