ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เดอ ลาบอตลองแบรด์

เป็นชื่อหัวหน้าคณะบาทหลวงฝรั่งเศสชุดแรก ที่เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2205 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงให้การต้อนรับคณะสอนศาสนาด้วยดี และอนุญาตให้สั่งสอนศาสนาได้ ต่อมาในปี พ.ศ.2207 บาทหลวงปัลลู พระราชาคณะแห่งเฮลิโอพรอปีตรัช บาทหลวงอีกสี่คนได้เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา บาทหลวงเดอ ลาบอตลองแบรด์และบาทหลวงปัลลู เห็นพ้องกันว่า กรุงศรีอยุธยาเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่คริสตศาสนาในตะวันออกไกล ยิ่งกว่าเมืองใดๆ เพราะเมืองไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ในเแหลมอินโดจีน ญี่ปุ่น และรัฐต่าง ๆ ในอินเดีย สะดวกในการบริหารและควบคุมคณะมิชชันนารีในประเทศใกล้เคียงที่สำคัญคือรัฐบาลไทยไม่กีดกันศาสนาอื่น ทั้งยังให้เสรีภาพพวกศาสนายิ่งกว่าประเทศใด ๆ ทางตะวันออก

บาทหลวงเดอลาบอต ลองแบรด์ จึงทำรายงานเสนอสันตปาปา และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่คริสต์ศาสนา ในภาคตะวันออกและส่งบาทหลวงปัลลูเดินทางกลังไปยุโรป เมื่อปี พ.ศ.2208 เพื่อขอให้สันตปาปาและพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระราชสาสน์มาเจริญทางพระราชไมตรีกับ กรุงศรีอยุธยา สันตปาปาเห็นชอบด้วย ได้แต่งตั้งบาทหลวง เดอลาบอต ลองแบรด์ พระราชาคณะแห่ง เบริท ดำรงตำแหน่งสังฆราชในเมืองไทย และบรรดาประเทศใกล้เคียงที่มิได้อยู่ในอำนาจปกครองของรัฐบาลสเปน และโปร์ตุเกส เมื่อบาทหลวงปัลลูเดินทางกลับจากทวีปยุโรปในปี พ.ศ.2216 ได้นำพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และสาสน์ของสันตปาปา เดลมองดูที่ 9 เข้ามากราบสมเด็จพระนารายณ์ฯ ด้วย บาทหลวงทั้งสองเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ฯ กราบพระราชสาสน์ และสาสน์อย่างราชทูตเป็นครั้งแรก บาทหลวง เดอ ลาบอต ลองแบรด์ ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.2222

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย