ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เดอ ลาบอตลองแบรด์

เป็นชื่อหัวหน้าคณะบาทหลวงฝรั่งเศสชุดแรก ที่เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2205 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงให้การต้อนรับคณะสอนศาสนาด้วยดี และอนุญาตให้สั่งสอนศาสนาได้ ต่อมาในปี พ.ศ.2207 บาทหลวงปัลลู พระราชาคณะแห่งเฮลิโอพรอปีตรัช บาทหลวงอีกสี่คนได้เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา บาทหลวงเดอ ลาบอตลองแบรด์และบาทหลวงปัลลู เห็นพ้องกันว่า กรุงศรีอยุธยาเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่คริสตศาสนาในตะวันออกไกล ยิ่งกว่าเมืองใดๆ เพราะเมืองไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ในเแหลมอินโดจีน ญี่ปุ่น และรัฐต่าง ๆ ในอินเดีย สะดวกในการบริหารและควบคุมคณะมิชชันนารีในประเทศใกล้เคียงที่สำคัญคือรัฐบาลไทยไม่กีดกันศาสนาอื่น ทั้งยังให้เสรีภาพพวกศาสนายิ่งกว่าประเทศใด ๆ ทางตะวันออก

บาทหลวงเดอลาบอต ลองแบรด์ จึงทำรายงานเสนอสันตปาปา และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่คริสต์ศาสนา ในภาคตะวันออกและส่งบาทหลวงปัลลูเดินทางกลังไปยุโรป เมื่อปี พ.ศ.2208 เพื่อขอให้สันตปาปาและพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระราชสาสน์มาเจริญทางพระราชไมตรีกับ กรุงศรีอยุธยา สันตปาปาเห็นชอบด้วย ได้แต่งตั้งบาทหลวง เดอลาบอต ลองแบรด์ พระราชาคณะแห่ง เบริท ดำรงตำแหน่งสังฆราชในเมืองไทย และบรรดาประเทศใกล้เคียงที่มิได้อยู่ในอำนาจปกครองของรัฐบาลสเปน และโปร์ตุเกส เมื่อบาทหลวงปัลลูเดินทางกลับจากทวีปยุโรปในปี พ.ศ.2216 ได้นำพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และสาสน์ของสันตปาปา เดลมองดูที่ 9 เข้ามากราบสมเด็จพระนารายณ์ฯ ด้วย บาทหลวงทั้งสองเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ฯ กราบพระราชสาสน์ และสาสน์อย่างราชทูตเป็นครั้งแรก บาทหลวง เดอ ลาบอต ลองแบรด์ ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.2222

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ