Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ตถาคต

เป็นพระนามพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง การนี้ทรงพระนามนี้นั้น เพราะเหตุแปดประการคือ

1. เพราะพระองค์เสด็จมาเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทุก ๆ พระองค์
2. เพราะพระองค์เสด็จดำเนินไป เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อน ๆ นั้น
3. เพราะพระองค์ทรงหยั่งรู้และเข้าใจลักษณะแห่งความจริง
4.เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมที่แท้จริงตามความเป็นจริง
5.เพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นความจริง
6. เพราะพระองค์ทรงกล่าวตามความเป็นจริง
7. เพราะพระองค์ทรงกระทำดังที่พระองค์ทรงเห็นหรือที่ทรงตรัสนั้น
8. เพราะพระองค์ทรงเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสรรพสัตว์ในโลกทั้งปวง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com