Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ตรีมูรติ

คำว่าตรีมูรติ แปลว่า แบบสามหรือรูปสาม คือรูปสามของเทวะในศาสนาพราหมณ์

เทวะซึ่งเป็นมูรติของพราหมณ์ แยกความนับถือออกเป็นสองตอน ตอนแรกในสมัยพระเวท ชาวอารยันนับถือเทวะสามองค์อยู่บนพื้นโลก บนอากาศและในสวรรค์ เรียงตามลำดับคือ อัคคี (ไฟ) วายุ (ลม) และสูรยะ (ดวงอาทิตย์) เป็นตรีมูรติ ล่วงสมัยต่อมาประมาณ 57-63 ปีก่อน พ.ศ. เป็นสมัยฮินดูแท้ ชาวอารยันมีความเชื่อถือในรูปใหม่เกี่ยวกับดวงวิญญาณ เป็นสังสารวัฏ คือความเวียนว่ายตายเกิดจนจวบถึงโมกษะ (ความหลุดพ้น) สภาวะของโลก และชีวิตเป็นไปตามอำนาจของเทวะสามองค์ เป็นตรีมูรติ คือ พรหม ผู้สร้างโลก วิษณุหรือนารายณ์ ผู้รักษาโลก และศิวะหรืออิศวร ผู้ทำลายโลก

ชาวอินเดียบางนิกาย นับถือเทวะแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน แต่บางนิกายนับถือรวมกันทั้งสาม ในเมื่อเทวะทุกองค์ อวตารมาจากเทวะองค์เดียว การแสดงภาพเทวะอันเป็นตรีมูรติ จึงทำเป็นรูปเทวะมีร่างเดียวแต่มีเศียรเป็นสาม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com