ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ตรียัมปวาย

เป็นชื่อพิธีพรหมณ์ฝ่ายได้กระทำรับพระอิศวร ที่เรียกเป็นสามัญว่า พิธีโล้ชิงช้า กระทำในเดือนยี่ ขึ้นเจ็ดค่ำ ตอนเช้าและเก้าค่ำตอนเย็น พิธีตรียัมปวายเท่าที่พบหลักฐานปรากฎมีมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฎในหนังสือนางนพมาศ

มาถึงสมัยอยุธยาแรากฎในมณเทียรบาลในหนังสือกฎหมายตราสามดวง ซึ่งตราขึ้เนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธีตรียัมปวาย ในหนังสือพระราขพิธีสิบสองเดือน

สรุปได้ว่าพิธีตรียัมปวาย เป็นพิธีที่กระทำกันในต้นปีหรือพิธีปีใหม่ของพราหมณ์ และเป็นพิธีเชิญเสด็จพระอิศวรลงมาสู่โลกเป็นเวลาสิบวัน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย