ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ตัตวศาสตร์

เป็นวิชาที่ว่าด้วยสาเหตุและกฏของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราเรียกว่าปรัชญาเป็นเรื่องที่นักปรัชญาชาวอินเดียสำนักต่าง ๆ ได้ศึกษาค้นคว้ามาทุกยุคทุกสมัย ได้แต่งหนังสือบรรยายไว้มากมายใช้ชื่อต่างๆ  กัน แต่มีคำว่าตัดวะนำหน้า  ในปรัชญาสางขยะกล่าวถึงตัตวะไว้ว่ามี 25 อย่าง ในปรัชญาเชนกล่าวถึงตัตวะไว้ว่ามี 2 ก็มี 5 ก็มี และ 7 ก็มี ในพุทธปรัชญากล่าวถึงตัตวะ 6 หรือธาตุ 6 คือมโนธาตุ อากาศธาตุ และวัตถุธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

สรุปความว่า ตัตวะหรือหลักการนี้คือ สัจธรรม สภาวธรรม หรือความจริงขั้นสูงสุดเกี่ยวกับคน โลก และพระเจ้า หรืออมฤดภาพ ซึ่งเป็นเนื้อหาของอภิปรัชญานั้นเอง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย