ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ตักยศึกษา

เป็นการศึกษาแบบที่นิยมกันในหลายประเทศในทวีปยุโรป เมื่อประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 23 มีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูวิชาความรู้ตามแบบมนุษยธรรมในพุทธศตวรรษที่ 20 และ 21 และการปรับปรุงสังคม และคริสต์ศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 21 และ 22 การฟื้นฟูศิลปวิทยา แต่เดิมมีความมุ่งหมายที่จะสอนให้ความรู้ภาษา และวรรณคดีกรีก และลาตินภายหลังปรากฏมุ่งสอนภาษา และวรรณคดีดังกล่าวแคบเข้าตามแบบสำนวนโวหารของซิเซโร การปฏิรูปศาสนาก็กำหนดคำสั่งสอน และวิธีสอนไว้ในวงจำกัดเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังมีผู้สนใจในการศึกษา เสาะแสวงหาวิชาความรู้ที่จะฝึกฝนให้สติปัญญาแตกฉาน จึงได้ริเริ่มศักยศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นแบบที่มีจุดประสงค์สอนเนื้อหาอย่างแท้จริงของวิชาความรู้ โดยใช้เหตุผลหรือประสาทสัมผัสได้ดีกว่า โดยอาศัยความจำ และประเพณีนิยม ตักยศึกษาแบ่งออกเป็นสามสาขาคือ ตักยธรรม เกี่ยวกับมนุษยธรรม ตักยธรรมเกี่ยวกับสังคม และตักยธรรมเกี่ยวกับประสาทสัมผัส

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย