ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ทะนาน

เป็นชื่อสิ่งของสำหรับใช้ตวงของแห้ง และของเหลวมาแต่โบราณ ใช้เป็นชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี เรียกว่า " ทะนานหลวง" มีอัตราเท่ากับ 1 ลิตร ที่ตวงของแห้งก็มี ข้าวเปลือก และข้าวสารเป็นสำคัญ ส่วนที่ตวงของเหลวมี เหล้า และน้ำมันพืช

รูปร่างของทะนาน เป็นกะโหลก หรือกะลามะพร้าว ตัดประมาณค่อนมาทางป้าน และใช้ทางแหลมเป็นทะนาน มาแต่ดั้งเดิม การใช้ทะนาน ตวงข้าวคงจะใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว แต่ไม่มีหนังสือกล่าวถึง คำว่า ทะนาน เริ่มปรากฎในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี (อู่ทอง) คือ ในปี พ.ศ.1895 ได้ออกกฎหมายลักษณะอาญาหลวง มีมาตราหนึ่งได้กล่าวถึง ทะนาน เอาไว้ นอกจากนี้ยังมีคำว่า "สัจ" คือ "สัด"  อันเป็นเครื่องสานอย่างกระบุง เป็นด้วยทะนานกับสัด ใช้ในการตวงข้าวขายมากที่สุด กำหนดให้ 25 ทะนาน เท่ากับ 1 สัด

มาตราตวงของไทยโบราณมีว่า

300  เมล็ดข้าว  =   1  ใจมือ
8 ใจมือ =  1 ฟายมือ
8 ฟายมือ =  1ทะนาน
5 ทะนาน  =       1 กระเชอ
5 กระเชอ =   1 สัด
5 สัด   =    1 กระชุก
4 กระชุก   =      1 ตะลอง
4 ตะลอง =    1 เกวียน
4 เกวียน =   1 ตะล่อม
5 ตะล่อม    =    1 ยุ้ง
5 ยุ้ง  =   1 ฉาง

ในการซื้อขายมีมาตราที่ใช้อีกแบบหนึ่งคือ

150  เมล็ดข้าว  =   1 หยิบมือ
4 หยิบมือ =   1 กำมือ
4 กำมือ =  ฟายมือ
2 ฟายมือ   =     1 กอบ
4 กอบ  =     1 ทะนาน
25 ทะนาน =  1 สัด
80 สัด  =   1 เกวียน

ตั้งแต่ประกาศใช้ พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 แล้ว การใช้เครื่องตวงของเก่ามี ทะนาน กะโหลก หรือกะลามะพร้าว สัด ที่เป็นเครื่องสาน ถังที่เป็นไม้ ก็ไม่ใช้อีกต่อไป

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย