ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ธง

มีคำนิยามว่า "ผืนผ้า โดยมากเป็นสี และบางอย่างมีลวดลายเป็นรูปต่าง ๆ 

(1) ใช้เป็นเครื่องหมายบอกชาติ ตำแหน่งในราชการ โดยมีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นต้นเช่น ธงชาติ ธงแม่ทัพ ธงนายกองทหาร เป็นต้น 

(2) ใช้เป็นอาณัติสัญญาณตามแบบสากลนิยมเช่น ธงกาชาด บอกที่ตั้งกองบรรเทาทุกข์ ธงขาว บอกความจำนงขอสงบศึก หรือยอมแพ้ ธงเหลืองบอกเป็นเรือพยาบาลคนป่วย หรือเรือที่มีโรคติดต่ออันตราย ธงแดง บอกเหตุการณ์เป็นภัย 

(3) ใช้เป็นเครื่องหมายเรือเดินทะเล คณะสมาคม และอาคารร้านค้า และอาณัติสัญญาณอื่น ๆ 

(4) ใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริง หรือถือเข้าขบวนแห่"

เรื่องธงในประเทศไทยนั้น แต่ก่อนมาใช้ผ้าสีแดงเกลี้ยง ครั้นนถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงพระราชดำริว่า เรือหลวงกับเรือราษฎร์ ควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกัน จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งให้บรรดาเรือหลวงทั้งปวงทำรูปจักร อันเป็นนามสัญญาพระบรมราชวงศ์แห่งพระองค์ ลงไว้กลางธงผืนแดงนั้น เป็นเครื่องหมายใช้ในเรือหลวง

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีพระบรมราชโองการ ฯ ให้ทำรูปช้างเผือกไว้กลางวงจักรในเรือหลวงนั้นด้วย ส่วนเรือพ่อค้ายังใช้ธงแดงอยู่อย่างเดิม

ครั้นถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้มีพระบรมราชโองการ ฯ ให้ยกรูปจักรออกเสีย คงแต่รูปช้างเผือกบนพื้นแดง ให้ใช้ทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือราษฎร์ และให้ทำรูปช้างเผือกบนพื้นสีขาบขึ้นอีกอย่างหนึ่ง สำหรับชักที่หน้าเรือหลวงทั้งปวง และให้ทำธงสำหรับพระองค์ขึ้นอีกอย่างหนึ่ง พื้นนอกสีแดง พื้นในสีขาบ กลางมีพระมหาพิชัยมงกุฎและเครื่องสูงเจ็ดชั้นสองข้าง สำหรับชักขึ้นบนเสาเรือพระที่นั่ง และให้ชักขึ้นบนเสาในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาได้มีดำรัสเหนือเกล้า ฯ ให้ทำธงไอยราบรรพต สำหรับใช้ชักขึ้นบนเสาในพระบรมมหาราชวังในเวลาที่มิได้ประทับอยู่ในพระมหานครอีกอย่างหนึ่งด้วย

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ธงสำหรับพระองค์นั้นได้โปรดเกล้า ฯ ให้เติมโล่ห์ตราแผ่นดินลงภายใต้มหาพิชัยมงกุฎด้วย ในโล่ห์แบ่งเป็นสามช่อง ช่องบนเป็นรูปช้างไอยราพตอยู่บนพื้นเหลือง บอกนามสยามเหนือ สยามใต้ สยามกลาง ช่องล่างข้างขวาเป็นรูปช้างเผือกอยู่บนพื้นชมพู เป็นนามสัญญาแห่งสางประเทศ ช่องล่างซ้ายเป็นรนูปกิชคดและตรงสองอันไขว้กันอยู่บนพื้นแดงบอกนามสัญญา มลายูประเทศ เบื้องบนมีจักรไขว้กันเป็นธงมหาราช

ต่อมาได้ตรา พ.ร.บ.ว่าด้วยแบบอย่างธงสยามขึ้นใหม่ ให้มีธงสำหรับพระองค์ ธงราชตระกูล ธงตำแหน่งข้าราชการและธงตำแหน่งนายทหารเรือ ทั้งธงนำร่องเพิ่มเติมขึ้น ในรัชกาลต่อ ๆ มา ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาโดยลำดับ แบ่งเป็นหมวดธงได้ดังนี้

หมวด 1 ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย
หมวด 2 ธงพระอิสริยยศ
หมวด 3 ธงทหาร
หมวด 4 ธงพิทักษ์สันติราษฎร์
หมวด 5 ธงอาสารักษาดินแดนและกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
หมวด 6 ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และลูกเสือจังหวัด
หมวด 7 ธงราชการทั่วไป
หมวด 8 ธงแสดงตำแหน่งทั่วไป

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ