ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ธรณีสงฆ์

ได้แก่ ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดคือ ที่ซึ่งให้เป็นของสงฆ์ และที่ดังกล่าวกฎหมายถือว่าเป็นสมบัติสำหรับพระศาสนา ที่ธรณีสงฆ์มีลักษณะแตกต่างจากที่วัด และที่กัลปนา กล่าวคือ ที่วัด หมายถึง ที่ตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น ๆ  ที่กัลปนา หมายถึง ที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้แก่วัด หรือพระศาสนา เช่น ค่าเช่า ค่าประกอบการ หรือดอกผลที่เกิดจากที่นั้น  โดยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของผู้อุทิศเป็นที่กัลปนาอยู่ ส่วนที่ธรณีสงฆ์คือ ที่ดินที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งวัด แต่เป็นสมบัติของวัดซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ และห้ามบุคคลยกอายุความขึ้นต่อสู้คดี เพราะกฎหมายถือว่า เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เช่นเดียวกับที่วัด

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย