ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ธรรมบาลกุมาร

เป็นชื่อบุตรเศรษฐีคนหนึ่ง เป็นเทวบุตรลงมาเกิด เป็นผู้รู้ภาษานก และได้ศึกษาไตรเพทจนจบเมื่ออายุเจ็ดขวบ ต่อจากนั้นได้เป็นอาจารย์บอกมงคลการต่าง ๆ แก่ประชาชน กบิลพรหมจึงลงมาถามปัญหาสามข้อ ซึ่งเรียกกันว่า "มนุษย์สามราศรี"  ให้ธรรมกุมารแก้ ถ้าแก้ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย แต่ถ้าแก้ได้ก็จะตัดศีรษะตนเองบูชา

ในที่สุด ธรรมบาลแก้ปัญหาได้ กบิลพรหมจึงทำตามสัญญา โดยให้ธิดาทั้งเจ็ดตนของท่านเอาพานมารับศีรษะของท่านไว้ แล้วเชิญไปประดิษฐานไว้ที่มณฑป ถ้าคันธชุลี เขาไกรลาส ครั้นถึงกำหนด 365 วัน คือ หนึ่งปี ซึ่งถือเป็นสงกรานต์ครั้งหนึ่ง นางเทพธิดาทั้งเจ็ดตน ก็ผลัดเวรกันมาอัญเชิญเศียรท้าวกบิลพรหม ออกไปแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุครั้งหนึ่ง แล้วกลับไปเทวโลก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ