ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

นครธม

เมืองพระนครธม หรือเมืองพระนครหลวง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้าย แห่งอาณาจักรขอม (พ.ศ.1724 - 1761) ทรงสร้างขึ้นซ้ำที่กับเมืองพระนคร ซึ่งพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ทรงสร้างเมื่อราว พ.ศ.1450 แต่มีขนาดเล็กกว่า

เมืองนครธม มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีกำแพงล้อมรอบ กว้าง ยาว ด้านละ 3 กม. กำแพงนี้ก่อด้วยศิลาแลงสูงเกือบ 8 เมตร มีเชิงเทินอยู่ภายใน และมีคูกว้างประมาณ 100 เมตร ล้อมรอบภายนอก มีอาคารเล็ก ๆ เรียกว่า ปราสาทจรุง อยู่ที่มุมกำแพงทั้งสี่มุม มีปราสาทบายน เป็นจุดศูนย์กลาง

เมืองนครธม ได้เป็นราชธานีของขอมอยู่จนถึงปี พ.ศ.1974 เมื่อสมเด็จพระบรมราชาที่สอง (เจ้าสามพระยา)  ทรงตีเมืองนครธมได้ในปีนั้นแล้ว พวกขอม หรือเขมรจึงย้ายราชธานีไปอยู่ที่อื่น

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย