ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มหานาค

เป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง พำนักอยู่ที่วัดภูเขาทอง และมีบทบาทในการช่วยทำนุบำรุงการป้องกันกรุงศรีอยุธยาให้แข็งแรงมั่นคงยิ่งกว่าแต่ก่อน

ในระหว่างที่กองทัพพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้กำลังล้อมกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2091 มหานาคได้ลาสิกขาออกมาช่วยราชการ โดยชักชวนญาติโยมและศิษย์ เป็นกำลังร่วมมือกันขุดคลองคูพระนครทางด้านเหนือเพื่อให้ไกลจากระยะปืนใหญ่ ที่ข้าศึกอาจใช้ยิงวังหลวง คนทั่วไปเรียกคลองนั้นว่า คลองมหานาค

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ โปรดให้ขุดคลองเหนือวัดสระเกศ มีชื่อว่า คลองมหานาคเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยา ได้เกณฑ์เขมร 10,000 คน มาขุดคอลงคูพระนคร ด้านตะวันออกตั้งแต่บางลำพู มาออกแม่น้ำข้างใต้เหนือวัดสามปลื้ม ยาว 85 เส้น  13 วา กว้าง 10 วา ลึก 5 ศอก พระราชทานชื่อว่า คลองรอบกรุง  (คลองบางลำพู และคลองโอ่งอ่าง) ด้านแม่น้ำตั้งแต่ปากคลองรอบกรุงข้างใต้ ไปถึงปากคลองข้างเหนือยาว 91 เส้น 16 วา รวมทางน้ำรอบพระนคร 177 เส้น 9 วา แล้วขุดคลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิมสองคลอง ออกไปบรรจบคลองรอบกรุงที่ขุดใหม่

คลองมหานาคเป็นที่สำหรับชาวพระนคร ได้ลงเรือไปประชุมเล่นเพลง และสักรวาในฤดูน้ำ เหมือนอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย