ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

น้ำเหลือง

เป็นของเหลวที่อยู่ในหลอดน้ำเหลือง มีลักษณะใส สีเหลืองอ่อนและมีปฎิกิริยาเป็นด่าง แหล่งกำเนิดที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่นอน เข้าใจว่ามาจากเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ คล้ายคลึงกับส่วนน้ำของเลือด ที่เรียกว่า "พลาสมา"

น้ำเหลืองกับเลือดมีการติดต่อกันได้โดยหลอดน้ำเหลืองฝอย จากอวัยวะต่าง ๆ จะรวมตัวกันเป็นหลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่ น้ำเหลืองเข้าสู่หลอดเลือดดำใหญ่ หลอดน้ำเหลืองจะมีกระจายอยู่ทั่ว ๆ ไป แทบทุกอวัยวะ ยกเว้นเพียงสามแห่งที่ไม่มีหลอดน้ำเหลืองคือ ที่ถุงลมของปอด ที่ไขกระดูกและที่ระบบประสาท เฉพาะหลอดน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ ตามผนังของลำไส้เล็กนั้น ที่ช่วยรับเอาส่วนของอาหารต่าง ๆ ที่ย่อยถึงขั้นสุดท้ายแล้ว นำไปสุ่ระบบไหลเวียนเลือด นอกจากนี้ตามทางเดินของหลอดน้ำเหลืองใหญ่ ๆ จะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่เป็นระยะ ๆ เช่น ที่ข้อศอก รักแร้ ข้อพับต่าง ๆ ในช่องท้อง ช่องอก และตามข้าง ๆ คอ เป็นต้น

หน้าที่สำคัญของต่อมน้ำเหลืองคือ เป็นด่านกักเชื้อโรคต่าง ๆ เอาไว้ ก่อนที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด โดยจะแสดงอาการอักเสบของหลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลืองก่อน ภายในต่อมน้ำเหลืองมีเม็ดน้ำเหลือง ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกับเม็ดเลือดขาว มีหน้าที่ไปช่วยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าไปสู่ร่างกาย

หน้าที่ของน้ำเหลืองคือ เป็นตัวกลางช่วยในการแลกเปลี่ยนสารต่าง ๆ และของเหลวระหว่างเลือด กับเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยรับและพาอาหารจากเลือดมาให้อวัยวะต่าง ๆ โดยใกล้ชิด ทั้งรับและพาของเสียซึ่งเกิดจากการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ในอวัยวะนั้น ๆ ส่งต่อไปยังเลือด เนื่องจากหลอดน้ำเหลืองฝอย มีคุณสมบัติพิเศษกว่า หลอดเลือดฝอยจึงทำหน้าที่ช่วยนำสารพวกโปรตีน ที่อยู่ตามอวัยวะกลับคืนสู่เลือด และช่วยพาของเหลวต่างๆ ให้กระจายไปทั่วร่างกาย ทำให้อวัยวะต่าง ๆ อยู่ในสภาพปรกติ และยังมีหน้าที่ช่วยพาเอาเชื้อโรคต่าง ๆ ออกไปจากอวัยวะด้วย

มีสารบางชนิดที่เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปจะมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งของน้ำเหลืองได้ เช่น พวกน้ำตาลต่าง ๆ สารยูเรีย เกลือแกง เปปโทน ไข่ขาว น้ำสกัดตับ และลำไส้ เนื้อปู เลือดปลิง กุ้งน้ำจืด หอยกระพง และหอยแมลงภู่ สารอิสตามีน และโปรตีน แปลกปลอมบางชนิด

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ