Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

นิกาย

เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต เอามาใช้เป็นคำไทยเป็นคำทับศัพท์ มีบทนิยามว่า "หมู่ พวก หมวด เรียกคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ที่แยกออกเป็นห้าหมวดคือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตนิกาย อังคุตรนิกาย ขุทกนิกาย ลักษณนามบอกหมวดหมู่ใช้แก่คณะนักบวชในศาสนาเดียวกันที่แยกออกเป็นพวก ๆ เช่นในพระพุทธศาสนา มีสองนิกายคือ อุตรนิกายและทักษิณนิกาย"

ตัวอย่างตามคำนิยามนี้ หมู่ พวก เช่น เทวนิกาย หมู่เทวดา หมวดกองเช่น พลนิกาย กองทัพ ผู้ถือศาสนาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนักบวชและไม่เป็นนักบวชก็มักจะแยกออกเป็นนิกายมากบ้าง น้อยบ้าง ตามทิฐิและความประพฤติปฏิบัติของผู้ถือศาสนานั้น ๆ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com