ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

นิติบัญญัติ

หมายถึง การบัญญัติหรือตรากฎหมายเป็นอำนาจอธิปไตยประเภทแรก ในระบอบการปกครองประเทศ มักจะปรากฎในรูป "อำนาจนิติบัญญัติ" หรือบางทีก็เรียกว่า รัฐสภา

รัฐสภา มักจะตรากฎหมายที่เป็นแม่บทวางหลักกว้าง ๆ ไว้ ในพระราชบัญญัติ และมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหาร ตรากฎหมายในข้อปลีกยอ่ย เป็นพระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงเอาเอง ซึ่งจะต้องออกภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติ ที่ให้อำนาจไว้  หากออกเกินขอบเขตก็อาจถูกศาล ซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายปรับกับคดีชี้ขาดว่า พระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงไม่มีผลเป็นกฎหมายใช้บังคับไม่ได้

ศาล ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ ก็เป็นผู้บัญญัติขึ้นเหมือนกัน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศที่ใช้กฎหมายประเพณี หรือคอมมอนลอว์ อย่างเช่นในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และบางประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ กฎหมายส่วนใหญ่เกิดจากคำพิพากษาคดีสำคัญ ๆ ของศาลสูง และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการตัดสินคดีต่าง ๆ ไปในเวลาข้างหน้าเสมอ จนกว่าคำพิพากษานั้น จะถูกลบล้างโดยคำพิพากษาของศาลที่สูงกว่า หรือมีกฎหมายออกมาเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกหลักกฎหมายในคำพิพากษานั้น ๆ เสีย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ