ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

นีออน

เป็นธาตุลำดับที่สิบ นักเคมีชาวอังกฤษเป็นผู้ค้นพบ เมื่อปี พ.ศ.2441 ธาตุนีออนนี้เป็นก๊าซประเภทก๊าซมีตระกูล ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหกธาตุ ทั้งหมดเป็นธาตุมอนอะตอมิก คือแต่ละโมเลกุล ประกอบด้วย หนึ่งอะตอมเท่านั้น ธาตุพวกนี้เดิมเรียกว่า กาซเฉื่อย เนื่องจากไม่เคยพบว่าธาตุพวกนี้รวมตัวกับธาตุอื่นใดเป็นสารประกอบเลย และมาเปลี่ยนชื่อเป็นกาซมีตระกูล หลังจากได้ค้นพบสารประกอบต่าง ๆ ของธาตุซีนอนแล้ว

กาซนีออน มีปรากฎอยู่ในภาวะอิสระในธรรมชาติ โดยมีอยู่ในบรรยากาศ ประมาณ 1 ใน 55,000 ส่วนโดยปริมาตร และมีปรากฎติดค้างอยู่บ้างเป็นปริมาณน้อยยิ่งในหินตามผิวโลก จนยถึงปัจจุบันยังไม่พบสารประกอบที่เสถียรของนีออนเลย เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในกาซนีออน ภายใต้ความดันต่ำ กาซนีออนจะเปล่งแสงสีแดงส้มออกมา

ประโยชน์ของนีออนคือ ใช้นำไปทำหลอดไฟโฆษณา ใช้ทำหลอดไฟสนามบิน เพราะแสงสีแดงส้มที่กาซนีออนเปล่ง ออกมาสามารถผ่านหมอกได้ดี และใช้ทำอุปกรณ์อีเลกโตรนิกบางอย่าง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย