Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เนมิราช

เป็นชื่อพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่ง ในนิบาตชาดก ส่วนมหานิบาต คัมภีร์ขุทกนิกาย สุตตันตปิฎก และในอรรถกถาแห่งชาดกนั้น นับเป็นชาติที่สี่ในพระเจ้าสิบชาติ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพุทธจริยา ในอดีตชาติ ตามชาดกกล่าว่า พระเนมิราช เป็นพระโอรสของพระราชาเมืองมิถิลา พระองค์ทรงพอพระทัยในการบำเพ็ญทาน รักษาอุโบสถศีล ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ตั้งแต่ครองราชย์ก็ทรงสั่งสอนให้ประชาชน มั่นในศีลธรรมอยู่เสมอ พระองค์ครองราชย์โดยชอบธรรมตลอดมา จนวันหนึ่งทรงพบว่า พระเกศาของพระองค์หงอก ก็สลดพระทัยทรงดำริออกผนวชทันที ทรงมอบราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้วทรงผนวช เจริญพรหมวิหารสำเร็จอภิญญาสมาบัติ เมื่อสวรรคตก็ไปเกิดในเทวโลก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com