ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โนรา

เป็นชื่อ ละครชนิดหนึ่ง ที่นิยมแสดงกันอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เรียกชื่อเต็มว่า "ละครโนรา ชาตรี"  คำว่า "โนรา" ก็คือ "มโนราห์" นั่นเอง

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงวิจารณ์ว่า ละครโนรา ชาตรี ทางปักษ์ใต้นี้คงได้แบบอย่างไปจากละครนอก ที่เล่นกันอยู่เป็นพื้นเมือง ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง ได้ทรงอ้างหลักฐานสำคัญสามประการคือ จากคำไหว้ครู ท่ารำต่าง ๆ และเครื่องแต่งตัวละคร

วงดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงโนรานั้น ได้แก่ วงปีพาทย์ ชาตรี ประกอบด้วย คนเป่าปี่ หนึ่งคน คนตีโทน หรือทับ สองคน คนตีกลองชาตรี หนึ่งคน และคนตีฆ้องคู่ อีกหนึ่งคน นอกจากนั้นก็มีคนตีแกระ หรือกรับ อีก 3 - 5 คน เมื่อรวมกับผู้แสดงละคร และตัวครู ผู้ควบคุมวงแล้ว จะทำให้ละครโนราชาตรี คณะหนึ่ง ๆ มีประมาณ 14 คน

ละครชาตรี ที่เล่นอยู่ในกรุงเทพ ฯ ทุกวันนี้ ก็มีพื้นฐานมาจากละครโนราชาตรี ทางภาคใต้เช่นเดียวกัน แต่ต่อมาก็ค่อย ๆ คลายออกไปทุกที ขณะนี้แบบแผนของละครโนราชาตรี แทบจะไม่มีอยู่แล้ว เพราะละครชาตรีในกรุงเทพ ฯ หันมาเล่นเป็นแบบละครนอก เสียเป็นส่วนใหญ่

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย