ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โนรา

เป็นชื่อ ละครชนิดหนึ่ง ที่นิยมแสดงกันอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เรียกชื่อเต็มว่า "ละครโนรา ชาตรี"  คำว่า "โนรา" ก็คือ "มโนราห์" นั่นเอง

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงวิจารณ์ว่า ละครโนรา ชาตรี ทางปักษ์ใต้นี้คงได้แบบอย่างไปจากละครนอก ที่เล่นกันอยู่เป็นพื้นเมือง ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง ได้ทรงอ้างหลักฐานสำคัญสามประการคือ จากคำไหว้ครู ท่ารำต่าง ๆ และเครื่องแต่งตัวละคร

วงดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงโนรานั้น ได้แก่ วงปีพาทย์ ชาตรี ประกอบด้วย คนเป่าปี่ หนึ่งคน คนตีโทน หรือทับ สองคน คนตีกลองชาตรี หนึ่งคน และคนตีฆ้องคู่ อีกหนึ่งคน นอกจากนั้นก็มีคนตีแกระ หรือกรับ อีก 3 - 5 คน เมื่อรวมกับผู้แสดงละคร และตัวครู ผู้ควบคุมวงแล้ว จะทำให้ละครโนราชาตรี คณะหนึ่ง ๆ มีประมาณ 14 คน

ละครชาตรี ที่เล่นอยู่ในกรุงเทพ ฯ ทุกวันนี้ ก็มีพื้นฐานมาจากละครโนราชาตรี ทางภาคใต้เช่นเดียวกัน แต่ต่อมาก็ค่อย ๆ คลายออกไปทุกที ขณะนี้แบบแผนของละครโนราชาตรี แทบจะไม่มีอยู่แล้ว เพราะละครชาตรีในกรุงเทพ ฯ หันมาเล่นเป็นแบบละครนอก เสียเป็นส่วนใหญ่

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ