ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โนอาห์

ตามคัมภีร์ไบเบิล ฉบับพันธสัญญาเดิม โนอาห์ คือ บุคคลผู้ได้รับความเมตตากรุณาเป็นพิเศษ จากพระเจ้า เมื่อพระองค์พิโรธในความชั่วร้ายของมนุษย์ และตัดสินพระทัยทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนพื้นพิภพ โนอาห์เป็นบุตรของลาเมก สืบเชื้อสายมาจากอาดัมมนุษย์คนแรก ได้สิบชั่วอายุคน และถือว่าเป็นบิดาของมนุษย์ชาติทั้งปวง โนอาห์มีบุตรสามคนคือเชม แฮม และยาเฟต โนอาห์ได้รับพระบัญชาจากพระโฮวาให้สร้างเรือลำใหญ่ ครั้นสร้างเรือเสร็จแล้วก็ให้นำบุตรภริยาอันเป็นครอบครัวของตน และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทุกชนิดอย่างละคู่ลงอยู่ในเรือ หลังจากนั้นพระเจ้าได้บันดาลให้ฝนตกติดต่อกัน สี่สิบวันสี่สิบคืน เกิดน้ำท่วมโลก ทำลายชีวิตผู้คนและสัตว์ทั้งปวง เหลือรอดชีวิตเพียงครอบครัวของโนอาห์ และสัตว์ที่เอาขึ้นไว้บนเรือเท่านั้น 150 หลังจากนั้นน้ำก็ลดลง เรือเกยตื้นที่ภูเขาอะรารัต

พระยะโหวาประทานสัญญาแก่โนอาห์และบุตรทั้งสามด้วยสัญลักษณ์รุ้งกินน้ำ อันเป็นเครื่องหมายว่าหน้าเพาะปลูก หน้าเก็บเกี่ยว หน้าร้อน หน้าหนาว วันและคืนจะคงอยู่คู่โลกตลอดไป

หลังน้ำท่วมใหญ่แล้วโนอาห์มีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 350 ปี และสิ้นชีวิตเมื่ออายุได้ 950 ปี บุตรทั้งสามของโนอาห์มีชีวิตสืบต่อมา และได้กลายเป็นบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์ทั้งสามของมนุษย์ชาติสมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าเผ่าพันธุ์อารยันนั้นสืบเชื้อสายมาจากยาเฟต เผ่าเซเมติกสืบเชื้อสายมาจากเซม และเผ่าแฮเมติกสืบเชื้อสายมาจากแฮม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย