ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โนอาห์

ตามคัมภีร์ไบเบิล ฉบับพันธสัญญาเดิม โนอาห์ คือ บุคคลผู้ได้รับความเมตตากรุณาเป็นพิเศษ จากพระเจ้า เมื่อพระองค์พิโรธในความชั่วร้ายของมนุษย์ และตัดสินพระทัยทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนพื้นพิภพ โนอาห์เป็นบุตรของลาเมก สืบเชื้อสายมาจากอาดัมมนุษย์คนแรก ได้สิบชั่วอายุคน และถือว่าเป็นบิดาของมนุษย์ชาติทั้งปวง โนอาห์มีบุตรสามคนคือเชม แฮม และยาเฟต โนอาห์ได้รับพระบัญชาจากพระโฮวาให้สร้างเรือลำใหญ่ ครั้นสร้างเรือเสร็จแล้วก็ให้นำบุตรภริยาอันเป็นครอบครัวของตน และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทุกชนิดอย่างละคู่ลงอยู่ในเรือ หลังจากนั้นพระเจ้าได้บันดาลให้ฝนตกติดต่อกัน สี่สิบวันสี่สิบคืน เกิดน้ำท่วมโลก ทำลายชีวิตผู้คนและสัตว์ทั้งปวง เหลือรอดชีวิตเพียงครอบครัวของโนอาห์ และสัตว์ที่เอาขึ้นไว้บนเรือเท่านั้น 150 หลังจากนั้นน้ำก็ลดลง เรือเกยตื้นที่ภูเขาอะรารัต

พระยะโหวาประทานสัญญาแก่โนอาห์และบุตรทั้งสามด้วยสัญลักษณ์รุ้งกินน้ำ อันเป็นเครื่องหมายว่าหน้าเพาะปลูก หน้าเก็บเกี่ยว หน้าร้อน หน้าหนาว วันและคืนจะคงอยู่คู่โลกตลอดไป

หลังน้ำท่วมใหญ่แล้วโนอาห์มีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 350 ปี และสิ้นชีวิตเมื่ออายุได้ 950 ปี บุตรทั้งสามของโนอาห์มีชีวิตสืบต่อมา และได้กลายเป็นบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์ทั้งสามของมนุษย์ชาติสมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าเผ่าพันธุ์อารยันนั้นสืบเชื้อสายมาจากยาเฟต เผ่าเซเมติกสืบเชื้อสายมาจากเซม และเผ่าแฮเมติกสืบเชื้อสายมาจากแฮม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ