ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ขุนบรม

ในพงศาวดารกล่าวว่า ขุนบรม คือ พีล่อโกะ ในภาษาจีน พระองค์เป็นกษัตริย์ของ อาณาจักรหนองแส จีนว่า น่านเจ้า แต่ลาวเรียกว่า อาณาจักรแถน (เมืองแถนเก่า)  พระองค์ครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.1272 เมื่อพระชนมายุได้ 32 พรรษา ทรงชำนาญการสงครามมาก ได้แผ่อาณาเขตของอาณาจักรหนองแส ไปได้อย่างกว้างขวางและได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี กับกษัตริย์จีน พระเจ้าหงวนจงเหม็ง ฮ่องเต้

ขุนบรมราชาธิราช เห็นว่า การตั้งเมืองหลวงอยู่ที่หนองแส ทางเหนือสุดเช่นนี้ ไม่ปลอดภัยจากการรุกรานของจีน ที่เคยยกทัพมารบกวนหนองแสอยู่เนือง ๆ จึงลงมาสร้างเมืองใหม่ ที่นาน้อย อ้อยหนู และให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่า เมืองแถน (ใหม่)  ตามชื่อเดิมหรือเมืองกาหลง ปัจจุบัน เมืองนี้อยู่ในเขตเขตญวน และญวน และญวนตั้งเมื่อใหม่ว่า เดียนเบียนฟู เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกไทยดำ หรือไทยในสิบสองจุไทย (แปลว่า สิบสองเจ้าไทย)  เมืองนี้ตกไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2431 และต่อมาเมื่อญวนเป็นอิสระ ก็เลยตกไปอยู่ในเขตแดนญวนในปัจจุบัน

ขุนบรม ประทับอยู่ที่เมืองแถนใหม่แปดปี แล้วยกทัพไปตีทางเหนือของหนองแส 20 ลี้ เรียกเมืองใหม่นี้ว่า ต้าหอ แล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับที่เมืองต้าหอ เมื่อปี พ.ศ.1283 ขุนบรม มีพระราชโอรสที่มีพระนามปรากฎอยู่เจ็ดองค์คือ ขุนลอ ท้าวผาลาน ท้าวจุสง ท้าวคำผง หรือคำฟอง ท้าวอิน ท้าวกม ท้าวเจื๋อง หรือเจ็ดเจื๋อง

 เมื่อขุนบรม เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองต้าหอ นั้น ทางเมืองแถนใหม่ พระองค์ทรงมอบให้ขุนลอ ครองเมืองแทน ต่อมาขุนลอยกไปตีเมืองของพวกข่าได้ จึงตั้งเมืองหลวงพระบางขึ้น และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของ อาณาจักรล้านช้าง หรือลาว ในปัจจุบัน ต่อมาขุนบรมได้เสด็จกลับมาประทับอยู่ที่หนองแสตามเดิม เมื่อปี พ.ศ.1286 แล้วมอบให้ท้าวผาลาน ไปครองเมืองต้าหอแทน ขุนบรมครองเมืองหนองแสอยู่จนถึงปี พ.ศ.1293 ก็เสด็จสวรรคต พระชนมายุได้ 53 พรรษา

ขุนลอ ได้เสด็จขึ้นมาครองเมืองหนองแสเก่าแทน และได้รบพุ่งกับจีนเป็นอันมาก มีชัยชนะต่อจีน แล้วมอบราชสมบัติให้ อีเม่าชิ่น โอรสท้าวผาลาน ครองเมืองหนองแสแทน ส่วนพระองค์เสด็จมาอยู่เมืองหลวงพระบาง ตามเดิม ขุนบรมได้ทรงแต่งตั้งให้โอรสทั้งเจ็ดไปครองเมืองต่าง ๆ คือ

ขุนลอ ไปครองเมืองล้านช้าง (หลวงพระบาง)  ท้าวผาลาน ไปครองเมืองต้าหอ ท้าวจุสงไปครองเมืองจุลนี (แคว้นตังเกี๋ย) ท้าวคำผง ไปครองเมืองโยนก (ลานนา)  ท้าวอินไปครองเมืองล้านเพย (หรืออยุธยา) ท้าวกม ไปครองเมืองคำม่วน ท้าวเจื๋องไปครองเมืองเชียงขวาง

อาณาจักรน่านเจ้าเป็นต้นตระกูลทั้งไทยและลาว และไทยทุกแขนง คือ ไทยใหญ่ (ชาน) ไทยลาว ไทยอาหม ไทยสิบสองจุไทย (ไทยดำ ไทยขาว ในแคว้นตังเกี๋ย) ตลอดจนไทยในประเทศไทยด้วย และคนไทย ก็ยังคงตกค้างอยู่ในแคว้นยูนนาน ของจีนตลอดแนว มาจนถึงมณฑลกวางสี และเกาะไหหลำ อยู่อีกมาก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ