ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระเจ้าบรมโกศ

เป็นพระนามพระมหากษัตริย์องค์ที่ 31 แห่งกรุงศรีอยุธยา และองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.2275 - 2301 พระองค์เป็นพระราชโอรสสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) พระนามเดิม เจ้าฟ้าพร ต่อมาได้เป็น พระมหาอุปราช ในแผ่นดินสมเด็จพระภูมินทรราชา หรือพระเจ้าท้ายสระ สมเด็จพระเชษฐาของพระองค์

เมื่อพระเจ้าท้ายสระ เสด็จสวรรคตได้เกิดการชิงราชสมบัติกันขึ้น ระหว่างพระมหาอุปราชฝ่ายหนึ่ง กับเจ้าฟ้าอภัย และเจ้าฟ้าปรเมศวร พระราชโอรสพระเจ้าท้ายสระอีกฝ่ายหนึ่ง ต่างก็ตั้งค่ายยกไพร่พลรบกันจนกลายเป็นศึกกลางเมือง ติดพันกันอยู่หลายวัน ผลที่สุด พระมหาอุปราชเป็นฝ่ายชนะ นับเป็นศึกกลางเมืองที่ใหญ่หลวง เท่าที่เคยมีในกรุงศรีอยุธยา

เมื่อได้กระทำการปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช แต่คนทั้งหลายเรียกกันว่า ขุนหลวงบรมโกษฐ บ้าง พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกษฐ บ้าง ในแผ่นดินของพระองค์สภาพบ้านเมืองภายในเป็นปรกติสุข ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ น่าจะสันนิษฐานว่าได้ทรงริเริ่มประเพณี ซึ่งนิยมให้ผู้ชายที่มีอายุครบ 20 ปี บวชเป็นพระภิกษุสืบต่อมาจนบัดนี้

ในปี พ.ศ.2293 พระเจ้ากิตติศิริราชสีห์ พระเจ้าลังกา ได้แต่คณะทูตมาขอให้พระเจ้าบรมโกศ ส่งผู้แทนคณะสงฆ์ไทยไปปรับปรุงคณะสงฆ์ ในกรุงลังกา ซึ่งได้เสื่อมโทรมลง

ความสัมพันธ์กับประเทศใกล้เคียงก็เป็นไปอย่างราบรื่น กรุงกัมพูชามีการชิงอำนาจปกครองบ้านเมืองมาก่อน นักพระสถาองค์อิง ได้ขอกองทัพญวนมาตีกรุงกัมพูชา นักพระรามาธิบดีกับนักพระศรีไชยเชษฐ์ สู้รบญวนไม่ได้ จึงพาสมัครพรรคพวก หนีเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารทางเมืองปราจีนบุรี พระเจ้าบรมโกศ โปรดให้คุ้มครองเขมรพวกนี้ และส่งพระยาราชสุภาวดี คุมพลหมื่นคนไปกรุงกัมพูชา เพื่อเจรจาให้เจ้าเขมรซึ่งเป็นคู่พิพาทต่อกัน ทำการปรองดอง นักพระสถาองค์อิง ก็อ่อนน้อมยอมเป็นเจ้าประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา

พระเจ้าบรมโกศ ครองราชย์ได้ 26 ปี ก็เสด็จสวรรคต ทรงมีพระชันษา 78 พรรษา เจ้าฟ้ากรมขุน ได้ครองราชย์สืบต่อมา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ