ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

บรมบรรพต

เป็นพระเจดีย์สำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งสร้างเป็นรูปภูเขา โดยมากเรียกกันว่า ภูเขาทอง มีพระเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า อยู่บนยอด

บรมบรรพตตั้งอยู่ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ ฯ ฐานพระเจดีย์วัดโดยรอบได้ 8 เส้น 5 วา ส่วนสูง 1 เส้น 19 วา 2 ศอก (76 เมตร) เริ่มสร้างในรัชกาลที่สาม เสร็จในรัชกาลที่สี่ ในรัชกาลที่ห้าได้ทรงนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุบนยอดพระเจดีย์รวมสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2420 ครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ.2441 โดยมิสเตอร์ วิลเลียม แคลกตัน เปปเป ชาวอังกฤษ ได้ขุดพบพระอัฐิธาตุในพระสถูป ณ ที่ใกล้ตำบลปิปราหวะ ตั้งอยู่ปลายแดนเนปาลคือเมืองกบิลพัสดุ์ มีอักษรจารึกเป็นอย่างเก่าที่สุดในอินเดียบอกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เวลานั้น มาเควส เดอสัน เป็นอุปราชครองอินเดียอยู่ แต่ก่อนเคยอยู่ที่กรุงเทพ ฯ ได้ปรารถว่า พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นพุทธศาสนูปถัมภก มีอยู่ในโลกปัจจุบันแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ แต่พระองค์เดียวจึงถวายพระบรมสารีริกธาตุนั้นแด่พระองค์

ครั้งนั้น พวกที่นับถือพระพุทธศาสนาในนานาประเทศคือญี่ปุ่น พม่า ลังกา และแคว้นไซบีเรียต่างก็ได้ส่งทูตเข้ามาทูลขอพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ก็ได้พระราชทานไปตามประสงค์ ส่วนที่เหลือนั้นโปรด ฯ ให้สร้างพระเจดีย์ทองสำริด เป็นที่บรรจุแล้วประกอบพระราชพิธีบรรจุในพระเจดีย์บนบรมบรรพต เมื่อปี พ.ศ.2442

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย