Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

บรรษัท

เป็นคำแผลงมาจากคำว่า บริษัท  หมายถึง หมู่ผู้แวดล้อมมารวมกันเข้าหุ้นส่วน ทำการค้าขาย หรือองค์กรสาธารณ ความหมายซึ่งเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปคือ เป็นองค์กรธุรกิจแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของบุคคล หลายบุคคลมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยที่มีกฎหมายรับรอง

เฉพาะในประเทศไทย องค์กรที่อยู่ในรูปบรรษัท ที่มีอยู่ในขณะนี้มีเพียงบรรษัทเดียว คือ บรรษัทเงินทุนเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นับเป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินออมจากแหล่งต่าง ๆ และกระจายต่อไปยังผู้ลงทุน โดยที่ลักษณะของการให้บริการแตกต่างไปจากสถาบันการเงิน ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน หรือบริษัทเงินทุน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com