ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

บรัดเลย์

เป็นนายแพทย์ และมิชชันนารีเพรสไบทีเรียน (พ.ศ.2345 - 2414)  ได้เดินทางทางเรือจากเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยภริยา ถึงกรุงเทพ ฯ เมื่อปี พ.ศ.2378 โดยใช้เวลาเดินทางหนึ่งปี ในชั้นแรกได้พักอยู่ในบ้านเล็ก ๆ กับครอบครัวจอห์นสัน ซึ่งเป็นมิชชันนารี คณะอเมริกันบอร์ด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ มีรับสั่งให้ หมอบรัดเลย์ ไปเยี่ยมพวกทาส และเชลย ซึ่งกำลังป่วยเป็นโรคฝีดาษ และอหิวาตกโรค

ผลงานด้านสาธารณประโยชน์ของนายแพทย์บรัดเลย์ มีอยู่หลายประการ นอกจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาแล้ว อาจแบ่งเป็นสองด้านใหญ่คือ ด้านการแพทย์ และด้านการศึกษา

ด้านการแพทย์ ได้ริเริ่มการผ่าตัดแผนปัจจุบันครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2380 การริเริ่มปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ นับได้ว่าเป็นผู้นำวิธีป้องกันไข้ทรพิษ มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
ด้านการศึกษา ได้มีบทบาทในการเกื้อหนุนการศึกษาทางอ้อม โดยเป็นผู้นำแท่นพิมพ์หนังสือไทยเข้ามาเป็นแท่นแรก

งานพิมพ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างจริงจัง เริ่มแต่การพิมพ์ ตำราปลูกฝี เมื่อปี พ.ศ.2381 ตำราสูติศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2385 โดยให้ชื่อว่า คัมภีร์ครรภ์รักษา ตำราสอนภาษาอังกฤษ ชื่อแบบเรียนประถมศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2385 ปฎิทินภาษาไทย เมื่อปี พ.ศ.2386 ต่อมาในปี พ.ศ.2404 ได้พิมพ์หนังสือกฎหมายไทย เป็นที่รู้จักในนาม กฎหมายหมอบรัดเลย์ พ.ศ.2407 พิมพ์หนังสือพระราชพงศาวดารไทย พ.ศ.2408 พิมพ์วรรณคดีเรื่อง สามก๊ก พ.ศ.2410 พิมพ์หนังสือกิจจานุกิจ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์

ผลงานสำคัญยิ่งของ นายแพทย์ บรัดเลย์ อีกประการหนึ่งคือ การแต่งพจนานุกรมสยาม  ซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ.2416 และหนังสือชื่อ อักขราภิธานศรับท์ นายแพทย์บรัดเลย์ ได้ทำงานอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยตลอดชีวิต จนถึงแก่กรรม เมื่อปี พ.ศ.2414 รวมเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนานถึง 38  ปี

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ