ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เซอร์ เจมส์ บรูก

เป็นชาวอังกฤษ เคยได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลอังกฤษให้เดินทางมาเจรจา ขอแก้ไขสนธิสัญญาเบอร์นี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ แต่ไม่สำเร็จ

เซอร์ เจมส์ บรูก  เป็นนักการทูตและนักปกครองที่สามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และรอบรู้ในกิจการตะวันออกได้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไว้หลายเล่ม เป็นผู้รักชาติบ้านเมืองไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้ที่รักมนุษยชาติโดยไม่คำนึงถึงเผ่า และผิวเป็นผู้นำความเจริญมาสู่ซาราวัก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย