ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

วัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ เมื่อแรกสร้างชาวบ้านเรียก วัดใหม่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า วัดบวรนิเวศวิหาร แต่ชาวบ้านยังคงเรียกโดยโวหารสั้น ๆ ว่า วัดบน

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงสร้างในรัชกาลที่สาม วัดนี้ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ขณะยังทรงผนวชได้เสด็จมาประทับเป็นองค์ประมุขสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายแล้ว มีความสำคัญยิ่งขึ้นเพราะเป็นศูนย์กลางแพร่ขยายของนิกายนี้ ให้เจริญก้าวหน้าสืบมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี ได้ทรงผนวชในพระบวรพุทธศาสนา และเสด็จมาประทับจำพรรษา ณ วัดนี้ นอกจากนั้น วัดนี้เป็นสถานที่ให้การศึกษาชั้นสูง ทางฝ่ายพระพุทธศาสนาคือ สภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย อันเป็นมหาวิทยาลัยฝ่ายสงฆ์ คณะธรรมยุติกนิกาย และเป็นที่ตั้งมหาเถระสมาคม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย