ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

บ้องไฟ หรือบั้งไฟ

เป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง มีหางยาว ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ หรือกระบอกเหล็ก บรรจุด้วยดินปืน มีขนาดตามแต่ประสงค์ของผู้ทำ ที่มีขนาดใหญ่มีสองชนิดคือ บ้องไฟหมื่น กับบ้องไฟแสน บ้องไฟหมื่น ใช้ดินปืนหนัก 12 กก. บ้องไฟแสน ใช้ดินปืนหนัก 120 กก. บรรจุ ทำขึ้นเพื่อบูชาเทวาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง นิยมทำในเดือนหกของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประชาชนในประเทศลาว เนื่องในประเพณีขอฝนให้ตกต้องฤดูกาล อันเนื่องมาจากความเชื่อถือตามนิยาย ที่เล่าถึงมูลเหตุว่า พระพรหมกับพญานาค เป็นมิตรกันและสัญญาว่า ปีหนึ่งจะส่งข่าวกันครั้งหนึ่ง ถ้าปีใดพญานาคสบายดี ก็ให้ทำบ้องไฟจุดขึ้นไปบนสวรรค์ เมื่อพระพรหมเห็นบ้องไฟ  ถ้าพระพรหมสบายดี ก็จะส่งข่าวตอบลงมายังพญานาค โดยสั่งให้พระพิรุณ ทำฝนตกลงมา เมื่อพญานาคเห็นฝน ก็จะทราบเรื่องตามสัญญา เหตุนี้ที่จัดทำกันในต้นฤดูฝน เป็นงานประจำปีก็คือ ทำพิธีขอฝน ดังกล่าว

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย