ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ปิรามิด

เป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินที่มีขนาดใหญ่มหึมา เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของอียิปต์โบราณ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันนี้ พบบ้างในแมกซิโกและนูเบีย ปิรามิดคือหลุมฝังศพ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสุสานโบราณ

ปิรามิดของอียิปต์ทั้งหมด ตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำไนล์ จากกิเซห์ (ตะวันตกของกรุงไคโร) ลงไปทางใต้เป็นระยะทางประมาณ 96 กม. ปิรามิดมีอยู่ประมาณ 60 ลูก สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 22 - 17 ก่อนพุทธกาล ปิรามิดเหล่านี้อยู่ในสภาพดีอยู่ประมาณ 30 ลูก ที่เหลือเป็นซากปรักหักพัง

ปิรามิดลูกแรกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 22 ก่อนพุทธกาล เรียกว่าปิรามิดขันบันไดแห่งซักการา ปิรามิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือกลุ่มปิรามิดที่กิเซห์ ประกอบด้วยปิรามิดใหญ่สามลูก ลูกใหญ่ที่สุดคือ ปิรามิดของฟาโรห์คีอคุปส์หรือคูฟู มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปิรามิดใหญ่ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดาสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่มนุษย์เคยสร้างมา ฐานของปิรามิดแต่ละด้านยาว 230.4 เมตร สูงในแนวตั้งฉาก 146.6 เมตร คลุมพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ครึ่ง มีผู้กล่าววว่าปิรามิดแห่งนี้ใช้คนสร้างถึงหนึ่งแสนคน ใช้เวลายี่สิบปี จำนวนหินที่ใช้ 2,300,000 ก้อน แต่ละก้อนเฉลี่ยหนักสองตันครึ่ง ปริมาตรของหินทั้งหมด 43 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปิรามิดเป็นที่ฝังศพเฉพาะพระราชวงศ์เท่านั้น ปิรามิดลูกหนึ่งจะบรรจุร่างของผู้ตายแต่เพียงร่างเดียว จากการสำรวจปิรามิดทั้งหมดพบว่าด้านข้างของปิรามิดนั้นหันไปสู่ทิศทั้งสี่ ปิรามิดแต่ละลูกราบยล้อมด้วยกำแพงเตี้ย ๆ อาจจะมีวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย