ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

นักบุญปีเตอร์

ชาวไทยคริสต์ฝ่ายคาทอลิกเรียกว่า นักบุญเปโตร ส่วนฝ่ายโปรเตสแตนต์เรียกว่า ท่านเปโตร

ปีเตอร์ เป็นชาวยิว เกิด ณ ตำบลเบทโซดา ริมทะเลสาป กาลิเล ทางตอนเหนือของประเทศปาเลสไตน์ ในขณะนั้น ปีเตอร์ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าของการประมงขนาดกลาง ออกจับปลาเป็นประจำในทะเลสาบกาลีเล ทั้งปีเตอร์และน้องชายมีความใฝ่ฝันเหมือนชาวยิวจำนวนมาก ในขณะนั้นว่า จะได้มีส่วนร่วมมือกับทูตของพระเจ้า ในการกอบกู้อิสรภาพจากอำนาจปกครองของชาวโรมัน ทั้งสองจึงสมัครเป็นศิษย์ของท่านโยฮัน นักพรตแห่งแม่น้ำจอร์แดน ครั้นท่านโยฮันชี้แจงว่า พระเยซูเป็นทูตของพระเจ้าทั้งสองก็หันมาสนใจพระเยซู จนกลายเป็นสาวกของพระเยซูในที่สุด และปีเตอร์ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าของสาวกทั้งหลาย เมื่อพระเยซูล่วงลับไปแล้ว ปีเตอร์ก็ออกเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ในที่ต่าง ๆ ในอาณาจักรโรมัน และถูกประหารชีวิตในกรุงโรม ตามพระราชกฤษฎีกาห้ามนับถือคริสต์ศาสนาของจักรพรรดิ์เนโร เมื่อประมาณปี พ.ศ.607 ตำนานเล่าว่าถูกประหารโดยตรึงกางเขน แต่ปีเตอร์ขอร้องเพชรฆาตให้เอาศีรษะลง เพื่อมิให้เหมือนพระเยซู

มีปัญหาถกเถียงกัน ระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกฝ่ายหนึ่งกับ นิกายออร์โทดอกซ์ และนิกายโปเตสแต้นต์ฝ่ายหนึ่งว่า ตำแหน่งของปีเตอร์ ในฐานะของประธานของคณะสาวก และประมุขของคริสตจักร มีการถ่ายทอดสืบตำแหน่งได้หรือไม่ ฝ่ายแรกยืนยันว่า ตำแหน่งบิชอป แห่งกรุงโรม เป็นตำแหน่งสืบต่อจากปีเตอร์ จึงสืบตำแหน่งประมุขของคริสต์จักรด้วย  ซึ่งต่อมาเรียกตำแหน่งนี้ว่า สันตะปาปา ฝ่ายหลังอ้างว่า ไม่เคยมีหลักฐานการมอบหมายตำแหน่งดังกล่าว ตำแหน่งประมุขของคริสต์จักร จึงสิ้นสุดลงพร้อมกับมรณกรรมของปีเตอร์

ปีเตอร์ นิพนธ์จดหมายไว้สองฉบับที่เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นจดหมายถึงลูกศิษย์ เพื่อตักเตือนให้ยึดมั่นในศรัทธาต่อพระเยซู

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ