ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ปีทากอรัส 

(ประมาณ 37 ปี ก่อน พ.ศ.- พ.ศ.43) 
 เป็นปรัชญาเมธีและนักคณิตศาสตร์ของกรีก คำสอนของท่านมีอิทธิพลมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิชาคณิตศาสตร์ ยิ่งกว่านั้นท่านยังได้เป็นผู้ค้นพบหลักสำคัญ ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ในสาขาวิชาดนตรี ซึ่งต่อมาได้วางรากฐานเป็นหลักทฤษฎีของวิชาศิลปะ ปรัชญา วิทยาศาสตร์ ศีลธรรม และการประพันธ์

ปีทากอรัส ได้นำหลักวิทยาศาสตร์ และความลี้ลับของศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงกัน ท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อพลาโต และโพลตินุสมาก ท่านได้ท่องเที่ยวไปอย่างกว้างขวาง ในกลุ่มประเทศตะวันออกคือ อาระเบีย ซีเรีย ฟินิเซีย คาลเดีย อินเดีย และกอล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอียิปต์

ปีทากอรัส ได้ตั้งสำนักขึ้น เพื่อสอนลัทธิความเชื่อของท่านเอง เกี่ยวกับเรื่องอมฤตภาพและการเกิดใหม่ เพราะท่านระลึกชาติได้ ท่านจึงเชื่อว่า หลังจากที่คนเราตายไปแล้ว ดวงวิญญาณแต่ละดวง จะเข้าไปสิงสถิตอยู่ในร่างคนอื่น หรือบางครั้งเข้าไปอยู่ในสัตว์ได้

นอกจากลัทธิว่าด้วยการเกิดใหม่ ซึ่งเป็นวิธีศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นถึงการทำใจให้บริสุทธิ์ หรือปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายแล้ว เราก็ไม่สามารถเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญในลัทธิของท่านได้ละเอียดนัก ปีทากอรัส เป็นผู้หนึ่งในบุคคลกลุ่มแรกที่เชื่อกันว่า โลกและจักรวาลมีสัณฐานกลม ท่านเชื่อว่าโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวพระเคราะห์อื่น ๆ ต่างก็โคจรไปตามจักรราศี และต่างก็เป็นอิสระในตัวเอง

หลักคำสอนในสำนักปิทากอรัส ประกอบด้วยคำสอนที่สำคัญเจ็ดข้อได้แก่

1. ความเป็นจริงพื้นฐานของโลก มีโครงสร้างแน่นอนตายตัว และคำนวณได้ตามสูตรคณิตศาสตร์
2. โครงสร้างเหล่านี้ มิเป็นเพียงพื้นฐานที่ดีกว่าโครงสร้างอื่น ๆ เท่านั้น หากยังมีความงามทางด้านสุนทรียะมากกว่า แสดงให้เห็นง่าย ๆ ความมีระเบียบ และความสอดคล้องตามอัตราส่วน ทางด้านคณิตศาสตร์ดีกว่าอีกด้วย
3. โครงสร้างที่มีรายละเอียดต่างกันอย่างผิวเผิน อาจมีพื้นฐานอย่างเดียวกันก็ได้ ความจริงในระหว่างสิ่งที่มีชีวิต กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตและระหว่างจิตของมนุษย์กับเอกภพทั้งมวลนั้น จะมีสัมพรรคภาพ หรือความรู้สึกร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง ที่แพร่คลุมซึมซาบทั่วไปหมด
4. ความรู้สึกร่วมกันทั่วเอกภพนี้ ได้เปิดโอกาสให้สามารถปรับปรุงศีลธรรมให้มีขึ้น โดยการปรับจิตแต่ละดวง ให้ดำเนินไปตามระเบียบของเอกภาพได้
5. ความรู้สึกร่วมกันทั่วเอกภาพ ยังบันดาลให้มนุษย์เรามีความหวัง ที่จะก้าวหน้าไปสู่ชีวิตระดับอภิมนุษย์ และแม้แต่อมฤตภาพ ก็อาจบรรลุถึงได้ โดยอาศัยกรรมวิธีในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ในทำนองเดียวกันมนุษย์ก็อาจตกสู่ระดับชีวิตที่ต่ำกว่ามนุษย์ได้
6. เราจะบรรลุถึงความรู้หรือความเข้าใจได้ ก็โดยอาศัยการเข้าสมาธิเท่านั้น
7. การศึกษาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ