ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โปรตอน 

เมื่อปี พ.ศ.2454 เออร์เนสต์รัทเทอร์ฟอร์ด นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้ค้นพบว่ามวลของอะตอมของธาตุอัดรวมกันอยู่ในบริเวณเล็ก ๆ เรียกว่า นิวเคลียส และในปี พ.ศ.2462 รัทเทอร์ฟอร์ดได้ค้นพบว่า อนุภาคโปรตอนเป็นผลที่ได้มาจากการแตกสลายของนิวเคลียสของอะตอม จึงทำให้สรุปได้ว่า อนุภาคโปรตอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ นับจากนั้นก็ได้มีการวิจัยอีกมากมายเกี่ยวกับการสร้างของอะตอมของธาตุ ผลการวิจัยยืนยันได้แน่นอนว่าโปรตอนเป็นอนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งมีปรากฏอยู่ที่นิวเคลียสของอะตอมของทุกธาตุ เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวก นอกนี้ทุกอะตอมของธาตุจะต้องมีโปรตอน และนิวตรอนปรากฏอยู่ด้วยกันที่นิวเคลียสเสมอ

ธาตุชนิดเดียวกัน จะมีจำนวนโปรตอนที่นิวเคลียสของแต่ละอะตอม เป็นจำนวนเท่ากันเสมอ และธาตุต่างชนิดกัน จะมีจำนวนโปรตอนที่นิวเคลียสของอะตอมแตกต่างกันไป จำนวนโปรตอนที่นิวเคลียสของแต่ละอะตอมเรียกว่า เลขอะตอมิก ส่วนผลบวกของจำนวนโปรตอน และนิวตรอนที่นิวเคลียสของแต่ละอะตอมเรียกว่า เลขมวล ในการเรียงลำดับที่ของธาตุที่ตารางพีริออดิกในปัจจุบันเรียงตามเลขอะตอมิก โดยเริ่มต้นจากธาตุไฮโดรเจน ซึ่งมีค่าเลขอะตอมิกเป็น 1 เรื่อยไปจนถึงธาตุฮาห์เนียม ซึ่งมีค่าเลขอะตอมิกเป็น 105

ในธรรมชาติโปรตอนมีบทบาทสำคัญมากเกี่ยวกับปฎิกิริยานิวเคลียส ซึ่งให้พลังงานออกมามากมายยิ่ง พบกันว่าในดวงอาทิตย์ และในดาวฤกษ์อื่นบางดวงปรากฏมีปฎิกิริยาโปรตอน - โปรตอน เป็นปฎิกิริยานิวเคลียส ซึ่ง 4 โปรตอนหลอมรวมกันเป็น 1 อะตอมของธาตุฮีเลียม เชื่อกันว่าปฎิกิริยานี้ เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญแหล่งใหม่ของพลังงานในดาวฤกษ์เหล่านั้น นอกจากนั้นยังพบว่าประมาณร้อยละ 90 ของอนุภาคที่มีในรังสีคอสมิก คือ อนุภาคโปรตอนที่มีพลังงานสูงมาก

ในทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ใช้อนุภาคโปรตอนเป็นกระสุนในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ไประดมยิงนิวเคลียสของอะตอม เพื่อสร้างอนุภาคมูลฐานอื่น ๆ ที่ไม่เสถียรสำหรับศึกษาถึงสมบัติต่าง ๆ ของอนุภาคเหล่านั้นต่อไป

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย