ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โปรตุเกส

เป็นประเทศเก่าแก่ประเทศหนึ่งในยุโรป มีแนวพรมแดนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1740 โปร์ตุเกสตั้งอยู่สุดทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป บนคาบสมุทรไอบีเรียทางตะวันออก และทางเหนือ ติดต่อกับประเทศสเปนทางตะวันตก และทางใต้ติดต่อกับมหาสมุทรแอคแลนติก หรือฝั่งออกไปทางตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้มีหมู่เกาะอะซอร์ส และหมู่เกาะมาเดียรา ซึ่งเป็นดินแดนของโปร์ตุเกสด้วย โปร์ตุเกสมีพื้นที่ 88,500 ตาราง กม.

ลักษณะทางภูมิศาสตร์  ส่วนใหญ่ของโปร์ตุเกสเป็นที่ต่ำประมาณร้อยละ 11.6 ของพื้นที่เท่านั้นที่สูงกว่า 690 เมตร แม่น้ำทากุสไหลผ่านแยกโปร์ตุเกสออกเป็นสองส่วน แม่น้ำนี้มีต้นน้ำอยู่ในประเทศสเปน ทางตอนใต้เป็นที่ราบและที่ราบสูงระดับต่ำกับมีที่ราบลุ่มแม่น้ำกว้างขวางหลายแห่ง พื้นดินมีลักษณะเป็นลูกคลื่น เนินเขามีน้อย มีภูเขาเพียงเทือกเดียว สูงประมาณ 980 เมตร ทางภาคเหนือพื้นดินมีระดับสูงกว่าทางภาคใต้กว่าร้อยละ 90 ของภาคเหนือสูงกว่า 390 เมตร เป็นที่ราบสูงที่กว้างใหญ่มีหุบเขาลึกตัดผ่านอยู่หลายแห่ง ภูเขาทางภาคเหนือนี้สูงกว่า 980 เมตร แม่น้ำสำคัญส่วนใหญ่มีต้นน้ำอยู่ในประเทศสเปนแล้วไหลผ่านมาในโกรกธาร แม่น้ำสายยาวที่สุดที่ไหลผ่านโปร์ตุเกส คือ แม่น้ำดูโร ยาว 320 กม. ต้นน้ำอยู่ในประเทศสเปน

ชายฝั่งทะเลเป็นชายฝั่งตรงเป็นส่วนใหญ่  ทำให้มีท่าเรือธรรมชาติน้อยมาก ที่สำคัญคือ เมืองลิสบอนที่ปากแม่น้ำทากุส และเซตูบัลที่ปากแม่น้ำซาโด

ภูมิอากาศ  โปร์ตุเกสตั้งอยู่สุดทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรป ทำให้มีภูมิอากาศมีลักษณะผสมของภูมิอากาศภาคพื้นทะเล และภูมิอากาศเมดิเตอเรเนียน
พลเมือง  ชาวโปร์ตุเกสจัดเป็นพวกเชื้อชาติผสม พวกที่มีเชื้อสายมัวร์ ซึ่งเข้ามาปกครองโปร์ตุเกสอยู่ระยะหนึ่งจะมีตาสีแก่ พวกทางเหนือตาสีฟ้าหรือสีเทา แถบชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ พลเมืองมีลักษณะของพวกนิโกรสืบเนื่องมาจากการค้าทาส ในระหว่างปี พ.ศ.2300 - 2400

ภาษาโปร์ตุเกสอยู่ในกลุ่มภาษาละตินคล้ายกับภาษาสเปน แต่มีคำในกลุ่มภาษาเยอรมัน และภาษาเซมิติกปนอยู่เป็นจำนวนมาก ภาษาโปร์ตุเกสใช้กันทั่วไปในประเทศ มีทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาษาถิ่น ชาวโปร์ตุเกสส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชาวโปร์ตุเกสอพยพไปตั้งหลักแหล่งในต่างประเทศอยู่เรื่อย ๆ ส่วนใหญ่ไปประเทศฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก รองลงมาไปประเทศบราซิล แคนาดา เวเนซูเอลา และสหรัฐอเมริกา

ศิลปะและวัฒนธรรม  วัฒนธรรมโปร์ตุเกส เป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เริ่มมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยโรมันและมัวร์เข้ารุกราน วัฒนธรรมจึงมีลักษณะผสมผสาน

โปร์ตุเกสเป็นราชอาณาจักรอิสระ มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองในปี พ.ศ.1682 ระหว่างปี พ.ศ.2123 - 2183 โปร์ตุเกสถูกรวมเข้ากับสเปน แล้วจึงแยกออกมาเป็นโปร์ตุเกสอย่างเดิม ถึงปี พ.ศ.2453 จึงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย