ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระยาผากอง

เป็นกษัตริย์ไทยเมืองน่าน เมืองพลัว (อ.ปัง) สมัยสุโขทัย พระยาผากอง (ผู้ปู่) ครองเมือง ปี พ.ศ.1863 - 1892 และพระยาผากอง (ผู้หลาน) ครองเมือง พ.ศ.1904 - 1929)

จารึกหลักที่ 8 (ประมาณ พ.ศ.1911) ได้กล่าวถึง อาณาเขตของสุโขทัย สมัยพระเจ้าลิไท ว่าจดกับอาณาเขตของเจ้าพระยาผากอง เจ้าเมืองน่าน เมืองพลัว และตามจารึกหลักที่ 9 พระเจ้าลิไทย ยกไปตีเมืองแพร่ได้ในปี พ.ศ.1902 - 1903 พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ได้กล่าวถึงเรื่องท้าวผาคอง มาช่วยสุโขทัยรบกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง ที่เมืองชากังราว (กำแพงเพชร) เมื่อปี พ.ศ.1911 และทัพท้าวผาคองแตก จับได้ตัวท้าวพระยา และเสนาขุนหมื่น ครั้งนั้นมาก

จารึกหลักที่ 64 (พ.ศ.1935) ได้กล่าวถึงเมืองน่าน เมืองพลัว เมืองแพร่ และเมืองงาว ว่าอยู่ในอาณาเขตของกษัตริย์น่าน

พระยาผากองมาสร้างเมืองน่าน ที่เวียงกุมบ้านห้วยไค้ เมื่อปี พ.ศ.1909 และเจ้าผาแสง ครองเมือง เมื่อปี พ.ศ.1991 - 2002 ในฐานะเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่ สมัยพระเจ้าติโลกราช ต่อจากนั้น เชียงใหม่ส่งคนมาครองเมืองน่าน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ