Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พ่อขุนผาเมือง

เป็นพระสหายของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และเป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถม ราชวงศ์พ่อขุนนาวนำถมครองเมืองเชลียง (สวรรคโลกเก่า)  อยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ.1762 มีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงเมืองฉอด ลำพูน เชียงแสนและพะเยา ต่อมาได้เมืองสุโขทัยเพิ่มขึ้น

พ่อขุนผาเมืองได้ไปครองเมืองราด ส่วนพระยาคำแหงพระรามผู้เป็นพระอนุชาได้ไปครองเมืองสระหลวงสองแคว (พิษณุโลก)  พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมมือกันตีเมืองต่าง ๆ รอบสุโขทัย ซึ่งขอมสบาดโขลญลำพงครองอยู่ได้ พ่อขุนบางกลางหาวยึดเมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลกเก่า)  พ่อขุนผาเมืองยึดเมืองสุโขทัยได้แล้ว ยกให้แก่พ่อขุนบางกลางหาว (ประมาณปี พ.ศ.1781 - 1792)  และอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็นกษัตริย์

จากข้อความในจารึกหลักที่สองเมืองราด อยู่ในกลุ่มเดียวกับเมืองสระคา และเมืองลุมบาจาย (เมืองหล่มเก่า)  อยู่บริเวณแควป่าสัก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com