ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ผึ้ง

เป็นแมลงจำพวกหนึ่งอยู่ในพวกต่อ แตน มด เป็นแมลงประเภทที่มีปีกบางใสสองคู่ ปากมีลักษณะที่สามารถใช้ทั้งกัดอาหารให้ขาด และรวมทั้งดูดน้ำหวานกินได้ มีวงจรชีวิตในลักษณะที่มีไข่ฟักเป็นตัวหนอนเข้าดักแด้แล้วจึงเป็นตัวเต็มวัย ส่วนผึ้งนั้นรวมเอาแมลงที่มีลักษณะพิเศษคือ มีขนปกคลุมตามลำตัวตั้งแต่หัวจนถึงท้องและขา มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม กล่าวคือ มีการรวมกลุ่มกันอยู่ และแบ่งสรรหน้าที่ในรวงรังให้ต่างวรรณะต่างทำ มีอยู่สามวรรณะด้วยกัน คือมี วรรณะผึ้งงาน ผึ้งผู้ ผึ้งเมีย หรือแม่รัง

ผึ้งงานเป็นผึ้งตัวเมีย มีอวัยวะสืบพันธุ์ไม่เจริญแต่อวัยวะสำหรับต่อย เพื่อการต่อสู้ป้องกันศัตรูเจริญดี ผึ้งงานเป็นประชากรส่วนใหญ่ของรัง ทำหน้าที่ในการสร้างรวงรังเก็บน้ำหวาน และเกสรดอกไม้มาเลี้ยงดูรังและลูกในรัง ทำความสะอาด และปกป้องรักษารัง ฯลฯ ผึ้งงานมีขนาดเล็กกว่าผึ้งผู้ และผึ้งแม่รัง

ผึ้งผู้มีลำต้วป้อม และโตกว่าผึ้งงาน ในรังหนึ่งมีหลายตัว ผึ้งผู้ไม่ต้องทำงาน มีชีวิตคอยแต่กิน และผสมพันธุ์ เมื่อถึงเวลาเท่านั้น เมื่อเลยฤดูผสมพันธุ์แล้ว มักจะถูกผึ้งงานไล่ หรือขจัดให้ออกจากรังไป

ผึ้งแม่รังมีเพียงตัวเดียวประจำรัง จะเกิดใหม่ก็ต่อเมื่อถึงเวลาแยกรัง ผึ้งเมียเกิดจากไข่ที่ผสม และได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารพิเศษ ทำให้มีรูปร่างใหญ่โตกว่าผึ้งพวกเดียวกันในวรรณะอื่น มีรังไข่ที่สมบูรณ์ หลังจากผสมพันธุ์แล้ว ซึ่งทำหน้าที่วางไข่เพื่อสร้างลูกรัง หรือประชากรของรังเป็นหลัก และไม่ต้องทำหน้าที่ด้านอื่น ๆ ในรัง โดยปรกติผึ้งแม่รังมักจะมีชีวิตยืนยาวกว่าผึ้งวรรณะอื่น ๆ คืออาจจะมีชีวิตอยู่ได้ 2 - 3 ปี ในขณะที่ผึ้งวรรณะอื่นมีอายุอยู่ไม่ถึงปี การผสมพันธุ์นั้นเกิดขึ้นกลางอากาศ การแยกรังจะเกิดขึ้นเมื่อผึ้งมีประชากรหนาแน่น ทำให้เกิดความคับแคบในรัง จึงจะเกิดการแยกรังขึ้น รังที่แยกออกไปนี้ จะมีแม่รังไม่น้อยกว่าหนึ่งตัว แยกออกไปพร้อมกับพลพรรคลูกรัง ที่เป็นผึ้งงานเป็นส่วนใหญ่ รังที่สร้างขึ้นทำด้วยผึ้งขี้ผึ้ง

ผึ้งเป็นแมลงที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านช่วยผสมพันธุ์ ทำให้ได้ผลผลิตของพืชต่าง ๆ สูงขึ้นและให้ประโยชน์โดยการให้น้ำผึ้งและขี้ผึ้ง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ