ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เจ้าฟ้างุ้ม

เป็นพระนามของกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง ประสูติเมื่อปี พ.ศ.1859 เป็นพระโอรสของขุนยักษ์ฟ้า เมื่อขุนยักษ์ฟ้าไปเป็นชู้กับพระชายาชาวเขมรของพระบิดา จึงถูกเนรเทศไปนอกอาณาจักรล้านช้าง เจ้าชายฟ้างุ้มติดตามพระบิดาไปด้วย โดยอาศัยแพเป็นพาหนะ ครั้นแพนี้ไปถึงแก่งลี่ผีติดกับอาณาจักรเขมรโบราณหรือขอม ภิกษุรูปหนึ่งได้เลี้ยงเจ้าฟ้างุ้มไว้ถึงเจ็ดปี แล้วจึงนำไปถวายตัวต่อกษัตริย์ขอม ซึ่งได้เลี้ยงดูเจ้าฟ้างุ้มเสมือนราชบุตรบุญธรรม ครั้นอายุได้ 16 ปี พระเจ้าแผ่นดินขอมได้ประทานพระธิดาเป็นพระชายา ต่อมาได้โปรดให้แต่งทัพไปตีล้านช้าง เพื่อชิงราชสมบัติ

ระหว่างเดินทัพไปล้านช้างเจ้าฟ้างุ้มไปพบเจ้าคำย่อโอรสเจ้าเมืองพวน ซึ่งเป็นแคว้นอิสระอยู่ในเวลานั้น เจ้าคำย่อกลัวพระบิดาจะจับฆ่า เพราะได้ลอบเป็นชู้กับชายาของพ่อจึงได้หนีไปพบเจ้าฟ้างุ้ม ทั้งสองตกลงกันว่า ถ้าเจ้าฟ้างุ้มช่วยตีเมืองพวนได้ เจ้าคำย่อจะยอมเป็นเมืองขึ้นของเจ้าฟ้างุ้ม ในที่สุดเจ้าฟ้างุ้มตีเมืองพวนได้และเจ้าคำย่อได้เป็นพระยาคำย่อ และจัดกำลังจากเมืองพวนไปสมทบกองทัพเจ้าฟ้างุ้มยกไปตีล้านช้างได้ เจ้าฟ้างุ้มขึ้นครองราชย์ล้านช้าง ทรงพระนามว่า พระเจ้าฟ้างุ้ม เมื่อปี พ.ศ.1896 และสิ้นสุดลง เมื่อปี พ.ศ.1916

เจ้าฟ้างุ้มได้แสดงความสามารถยกกองทัพไปตีบ้านเล็กเมืองน้อยได้มามาก นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่ง ได้ยกย่องเจ้าฟ้างุ้มว่า ได้ทำความเข้มแข็งให้แก่อาณาจักรล้านช้าง เช่นเดียวกับพระเจ้ารามคำแหง ฯ ทรงทำให้แก่อาณาจักรสุโขทัย แต่เจ้าฟ้างุ้มประพฤติตนไม่ดีไม่งามชอบผิดลูกเมียผู้อื่น จนในที่สุดบรรดาข้าราชการได้ร่วมมือกันปลดพระองค์จากราชสมบัติ และขับไล่ออกจากอาณาจักรล้านช้าง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย