ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ฟาสซิสต์

เป็นลัทธิการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบประชาธิปไตย มาเป็นระบอบฟาสซิสต์ของเบนิโตมุสโสลินี

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีไม่ได้ส่วนแบ่งดินแดนตามที่ตนต้องการ อิตาลีต้องการได้แอลบาเนียเป็นเมืองในอาณัติภายใต้สันนิบาตชาติ แต่ในที่สุดอิตาลีต้องถอนกำลังของตนออกจากแอลบาเนียและฟิอูเมในแอฟริกา อิตาลีได้ส่วนแบ่งดินแดนเพียงเล็กน้อยมารวมกับลิเบีย และโซมาลีแลนด์ ซึ่งเป็นอาณานิคมของตนอยู่แล้ว ทำให้พวกชาตินิยมโกรธเคือง ถึงกับได้ประกาศสัญญาว่าจะสร้างอิตาลีขึ้นใหม่

ในขณะเดียวกันสถานการณ์ภายในก็ตกต่ำ เกิดการว่างงาน ค่าครองชีพสูง เงินเฟ้อ เศรษฐกิจทรุดโทรมลงทำให้กรรมกรและเกษตรกรปั่นป่วน มีการนัดหยุดงานและการปิดโรงงานต่าง ๆ ตามชนบท ทำให้ชาวอิตาเลียนหลายกลุ่มแสดงความปรารถนาที่จะให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ต้องการให้มีการปรับปรุงการปกครองครั้งใหญ่ พวกชาตินิยม และทหารเรียกร้องที่จะให้มีบุคคลชุดใหม่มาบริหารบ้านเมือง

เบนิโตมุสโสลินี และพรรคฟาสซิสต์ จึงได้โอกาสเข้าควบคุมการปกครองของประเทศอิตาลี พระเจ้าวิกเตอร์เอมานูเอลที่สาม ทรงแต่งตั้งเบนิโตมุสโสลินี เป็นายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2465

เบนิโตมุสโสลินีเกิด เมื่อปี พ.ศ.2426 บิดาเป็นช่างตีเหล็กมีความโน้มเอียงไปทางลัทธิโซเชียลสิสต์ มารดาเป็นครู เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนฝึกหัดครูแล้ว ประกอบอาชีพครู แต่ไม่ชอบเป็นครู ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เขาต้องเข้ารับราชการเป็นพลทหาร ต่อมาได้กลับไปเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ราษฎรอิตาเลียที่เคยทำอยู่เดิม ได้ตั้งพรรคฟาสซิสต์ขึ้นในปี พ.ศ.2462 มีผู้นิยมพรรคนี้กันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พระเจ้าวิกเตอร์เอมานูเอลที่สามทรงมอบให้มุสโสลินีจัดตั้งรัฐบาลในปี พ.ศ.2465 และดำรงตำแหน่งผู้นำจนสิ้นอำนาจในปี พ.ศ.2486

ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงหลายอย่าง การเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ เพื่อให้อิตาลีสามารถผลิตอาหารเพียงพอเลี้ยงตัวเอง ด้านศาสนาได้ดำเนินการประสานความกลมเกลียวระหว่างสันตปาปากับรัฐบาล โดยได้ลงนามในสนธิสัญญาลาเตอราน เมื่อปี พ.ศ.2472 รับรองฐานะของสันตะปาปาว่าเป็นประมุขของรัฐวาติกัน สำหรับคนว่างงานพรรคฟาสซิสต์ได้วางโครงการใหญ่โต เพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจรัฐสงวนลัทธิ ที่จะเข้าแทรกแซงในคิวภาคกรรม จำกัด การใช้วิธีการผลิตกรรม รัฐอาจจะเข้าทำงานเป็นเจ้าของแทนแล้วแต่กรณี

ในปี พ.ศ.1478 อิตาลีส่งกองทัพเข้าตีประเทศอะบิสซีเนีย (เอธิโอเปีย ปัจจุบัน) ได้เป็นอาณานิคม และยังได้ดำเนินนโยบายต่างประเทศสอดคล้องกับอะคอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเยอรมันตามที่เรียกกันว่า แกนโรม - เบอร์ลิน ซึ่งในที่สุดได้นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย