ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระภควัม

เป็นชื่อพระเครื่อง หรือพระเครื่องรางอย่างหนึ่ง ทำรูปมีพระพักตร์คว่ำหน้า และปิดทวารทั้งเก่า และเป็นชื่อหินชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างเหมือนพระภควัม พระภควัมนี้มีมาแต่โบราณเรียกกันว่า พระปิดทวาร หรือพระปิดตา หรือพระมหาอุดปิดทวาร สร้างครั้งแรกในอินเดียราวปี พ.ศ.1200 มีหลายขนาด

คำว่า ภควัม หมายถึง ภควา คือ หมายถึง พระพุทธเจ้า มูลเหตุในการสร้างเข้าใจว่ามาจากการสอนธรรมในพระพุทธศาสนา ให้คนสำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ซึ่งเรียกว่า อายตนภายในหก หรืออินทรียหก เพราะเป็นสื่อรับอารมณ์หกอย่างที่มากระทบ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์

พระภควัมนี้ คนโบราณใช้อม แล้วทำให้ข้าศึกจังงัง ทำอันตรายตนไม่ได้ กล่าวกันเป็นสามัญว่า พระภควัมนั้น มีอานุภาพในทางยิงไม่ออก ฟันแทงไม่เข้า เป็นพระอยู่ยงคงกระพันชาตรี

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย