ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ภูฎาน

ตั้งอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยตะวันออกระหว่างทิเบตกับประเทศอินเดีย ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกติดต่อกับประเทศอินเดีย มีพื้นที่ 46,600 ตารางกิโลเมตร ภาคเหนือเป็นภูเขาสูงถัดลงมาเป็นหุบเขาที่อุมดสมบูรณ์ตอนใต้สุดเป็นที่ราบ เมืองหลวงชื่อทิมพู

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ ป่าไม้ แหล่งป่าอยู่ที่ที่ราบทางตอนใต้ ป่าไม้ทำรายได้สูงสุดแก่ภูฎานและทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การค้าขายส่วนใหญ่เป็นการค้ากับอินเดีย

พลเมืองส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ภาษาราชการคือภาษาซองคา ภาษาเนปาลและภาษาอังกฤษ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด สมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาติเมื่อปี พ.ศ.2414  ภูฎานได้ทำสนธิสัญญากับอินเดียยินยอมให้อินเดีย ให้คำแนะนำในกิจการต่างประเทศ แต่จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในประเทศ ในปีพ.ศ.2408 ภูฎานได้ทำสัญญากับอังกฤษซึ่งปกครองอินเดียในฐานะอาณานิคม ภูฎานจะได้รับเงินอุดหนุนจากอังกฤษปีละ 50,000 รูปี

ในปีพ.ศ.2417 ภูฎานได้ทำสัญญากับบริษัทอินเดียตะวันออกยินยอมส่งบรรณาการคือ ม้าห้าตัวแก่บริษัทเป็นประจำทุกปีและจะไม่รุกรานอินเดีย ต่อมาภูฎานบุกรุกดินแดนของอินเดีย อังกฤษจึงเข้ายึดครองภูฎาน ในปีพ.ศ.2450 เซอร์ อุกเยน วังชุก ผู้ว่าการมณฑลตองสาในภูฎานตะวันออกได้รับเลือกเป็นมหาราชองค์แรกของภูฎาน และในปีพ.ศ.2512 ได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย