ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระโพธิสัตว์ภูริทัต

เป็นพระโพธิสัตว์พระชาติที่หก ในเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ซึ่งจะกล่าวถึงพระพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ พระพุทธจริยาในพระชาติที่หกนี้ ทรงบำเพ็ญศีลบารมีเป็นสำคัญ มีเรื่องอยู่ในภูริทัตตชาดก ตามเรื่องกล่าวว่า สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงพระนามว่า ภูริทัต นั้น พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของท้าวธตรฐ และพระนางสมุททชา ซึ่งเป็นราชธิดาแห่งราชบุตรของพระเจ้าพรหมทัต และนางนาค ม่ายตนหนึ่ง ในสมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัต ทรงครองราชย์อยู่ที่กรุงพาราณสี

เภสัชกรรม

"วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียมเครื่องยา ตัวยาจากธรรมชาติ หรือการสังเคราะห์ให้เป็นยาสำเร็จรูป "คำนี้ กระทรวงธรรมการได้ประกาศ เมื่อปี พ.ศ.2476 แทนคำว่า ปรุงยา และวิชาเภสัชกรรม แทนคำว่า วิชาปรุงยา ความจริงคำว่า เภสัชกรรมนี้ได้รู้จักใช้กันมาก่อนหน้านี้แล้ว

ในสมัยโบราณนับพันปีมาแล้ว วิชาชีพเภสัชกรรม และการแพทย์ รวมอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน และมักเป็นนักบวชด้วย ต่อมาเมื่อมนุษย์เจริญขึ้นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทางยา และการรักษาพยาบาลมากขึ้น จึงเริ่มแยกออกจากกัน ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 เชื่อกันว่าได้มีร้านขายยาเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในนครแบกแดด ต่อมาในปี พ.ศ.1783 พระเจ้าเฟรเดอริกที่สอง กษัตริย์ชาวเยอรมัน ผู้เป็นประมุขของจักรวรรดิ์โรมัน อันศักดิ์สิทธิ์ได้ออกกฎหมายแยกวิชาชีพเภสัชกรรม และการแพทย์ออกจากกัน

เภสัชศาสตร์  เป็นการศึกษาเรื่องการเยียวยา และยาบำบัดโรคมีมาคู่กับมนุษยชาติ ในตอนแรกจะอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน มีอายุมากกว่า 4,000 ปี มาแล้ว

เภสัชศาสตร์เป็นวิชาความรู้เกี่ยวกับยาแก้โรค ผู้ที่จะไปปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยา จึงต้องเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพื้นฐาน ทั้งพืช สัตว์ แร่ธาตุ คณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ เคมี พิษวิทยา การตรวจเครื่องยา ตัวยา การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ การสังเคราะห์ การเตรียมยาสำเร็จรูป การปรุงยา การถนอม ฤทธิ์ของยาต่อคนหรือสัตว์ สารพิษ การเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย กฎหมายเกี่ยวกับยา และการแพทย์ การตลาด อุตสาหกรรมทำยา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย