ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ไภสัชคุรุ

เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์หนึ่ง ตามคติในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานคือ ธยานิพุทธเจ้า ตามทฤษฎีตรีกาย (ดู คำตรีกาย - ลำดับที่ 2110)  ทรงมีฤทธิ์อำนาจมีพระเมตตา และทรงขจัดโรคพยาธิทุกชนิด ที่เกิดทางร่างกายและเกิดทางจิต (คือ กิเลส) ตลอดถึงวิปริตภัยอันตรายอื่น ที่เกิดจากอำนาจของบุคคล และธรรมชาติให้สลายพ่ายแพ้ไปได้ หากผู้ปรารภมีศรัทธาคารวะต่อพระองค์

พระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระนามอีกหลายอย่างเช่นไภสัชคุรุราช แปลว่าจอมหมอยา และไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต แปลว่าพระตถาคตผู้ทรงเป็นจอมแพทย์ทางยา ทรงพระรัศมีอันไพฑูรย์

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย