ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มวย

คือการชกกันด้วยหมัด และอวัยวะต่าง ๆ บนเวที มีกติกาให้ชกตามประเภทของมวยนั้น ๆ

1. มวยไทย เป็นศิลปะประจำชาติไทยเป็นการละเล่นพื้นบ้าน และเริ่มมีการฝึกอย่างจริงจัง และเป็นระบบครั้งแรกในหมู่ทหารโดยกรมทนายเลือก ต่อมาได้มีการวิวัฒนาการ จนเป็นรูปแบบของศิลปะการต่อสู้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น และมีการฝึกสอนกันตามสำนักมวยต่าง ๆ ในสมัยก่อนมีการแข่งขันชกมวยกันด้วยหมัดเปล่า ๆ ยังไม่มีการพันด้วยดิบ (คาดเชือก) สมัยอยุธยาตอนปลาย มีคนไทยคนหนึ่ง ที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในการชกมวยไทยมากที่สุดคือ นายขนมต้ม จึงเปรียบเหมือนบิดาของมวยไทย

ในสมัยอยุธยาตอนปลายมีการฝึกมวยไทยตามสำนักต่าง ๆ  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์หลังสงครามโลก ครั้งที่หนึ่ง รัชกาลที่หกทรงจัดให้มีการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล เพื่อเก็บรายได้บำรุงกองเสือป่าขึ้น ที่เวทีมวยโรงเรียนสวนกุหลายในปี พ.ศ.2463 การแข่งขันชกมวยการกุศลครั้งนั้น ได้ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันมวยไทยอาชีพ มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันกันที่เวทีหลักเมือง เวทีสวนเจ้าเชด

 แม่ไม้ละลูกไม้มวยไทย แม่ไม้คือ ท่าครูเป็นท่าย่างสามขุม ลูกไม้หรือไม้มวย มีทั้งไม้เด็ด ไม้ตายและไม้เป็น ไม้เด็ดคือ ลูกไม้ที่มีประสิทธิภาพและอันตรายสูง ไม้ตายคือไม้มวยที่ฝ่ายปรปักษ์กระทำ และผู้รับไปสามารถแก้ไขได้  อวัยวะที่ใช้ในการต่อสู้ปรปักษ์มีอยู่ด้วยกันหกชนิดคือ หมัด เท้า แข้ง เข่า ศอก และแขนท่อนล่าง

1. หมัด ใช้ทิ่ม กระแทก กระทุ้ง เหวี่ยง เขก โขก ทุบ
2. เท้า ใช้ถีบ เหน็บ ฉัด (เตะด้วยปลายโด่ง) ยัน เหยียบ เตะและกระดุกเท้า
3. แข้ง ใช้เหวี่ยง
4. เข่า ใช้ยิง โยน ยัด เหวี่ยง กด กระตุก
5. ศอก ใช้เหวี่ยง ปัก งัด ทิ่ม เฉือน กด และกระทุ้ง
6. แขนท่อนล่างใช้สับ เสียบ ปัด เหวี่ยง เฆี่ยน

ไม้มวยหรือลูกไม้ที่เรียกขานกันโดยทั่วไป ได้แก่ สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง ชวาซัดหอก อิเหนาแทงกริช ยกเขาพระสุเมรุ ตาเถรค้ำฟัก มอญยันหลัก ปักลูกทอยจระเข้ฟาดหาง หักงวงไอยรา ปิดหางนาคา วิรุณหกกลับ ดับชวาลา ขุนยักษ์จับลิงหักคอเอราวัณ มณโฑฝั่งแท่น หนุมาณถวายแหวน มุดบาดาล ไต่เขาพระสุเมรุ เอราวัณเสยงาเถรกวาดลาน ฝานลูกบวบ สับหัวมัจฉา พระเจ้าตานั่งแท่น สุครีพถอนต้นรัง กวางเหลียวหลังบาทาลูบพักตร์ ขะแมค้ำเสา ทัดมาลา พม่ารำขวาน

2. มวยสากล เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่นิยมกันทั่วโลก มีกติกาการชกต่างกับกีฬามวยไทย คือ ไม่ยอมให้ผู้ชกใช้อวัยวะอื่นใดนอกจากหมัด มวยสากลมีมาช้านานแล้วจากหลักฐานที่พบทำให้ทราบว่ามวยโบราณ เริ่มมีขึ้นในสมัยกรีกโบราณ ถึงสมัยโรมันรุ่งเรือง เมื่อโรมันเข้ายึดครองอังกฤษได้นำมวยเข้าไปเผยแพร่ด้วย ในปี พ.ศ.2283 ได้มีการคิดกติกามวยสากล และประดิษฐ์นวมขึ้นตกทอดมาถึงปัจจุบัน

3. มวยปล้ำ เป็นกีฬาที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีก และโรมัน เป็นการต่อสู้ในขั้นประชิดตัว จึงมักใช้กำลังกายเป็นส่วนใหญ่ 

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ